Tot sobre el Covid19


A través d’aquest nou apartat  anirem resumint la normativa -estatal i autonòmica- aprovada aquests dies en relació amb la situació d’emergència sanitària i d’estat d’alarma. Aquí no hi apareix tot el que s’aprova cada dia, sinó que es fa un filtratge i només es penja allò que pot tenir més interès per a la ciutadania. En cadascuna de les entrades, a més d’un resum de la norma en qüestió, hi trobareu un enllaç al BOIB o BOE al text oficial de la norma. La intenció és que aquesta sigui una eina útil per a la ciutadania, on s’hi puguin consultar i resoldre dubtes. Les mesures de caràcter temporal que apareixen aquí seran vigents mentre duri la declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, exceptuant aquelles disposicions on s’indiqui una altra data. La classificació l'hem feta en cinc apartats: generals, sanitàries, econòmiques, de mobilitat i de seguretat.

10/06/2020

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

06/06/2020

Menorca entrarà a la fase 3 de la desescalada dilluns 8 de juny

Coneix aquí què es permet fer en aquesta nova fase.

17/05/2020

Resum del decret llei de mesures urgents i extraordinàries que ha aprovat el Govern de les Illes

Entre altres, aquesta norma permet als hotels augmentar la superfície en un 15% sense llicència i botant-se les normatives urbanístiques.

10/05/2020

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

09/05/2020

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma i successives pròrrogues

Posteriorment, aquest RD ha estat modificat a través del RD 465/2020, de 17 de març, por el que se modifica el RD 463/2020, de 14 de marzo, sense introduir-s'hi cap canvi substancial

03/05/2020

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.

22/06/2020

Es prorroga el control a la frontera entre l'Estat Espanyol i Portugal

Amb l'aixecament de l'estat d'alarma, s'aixequen els controls fronterers amb països de la UE i l'espai Schengen.

17/06/2020

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

17/06/2020

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.