Es flexibilitza el confinament per als municipis de fins a 10.000 habitants

No seran d’aplicació les franges horàries per als desplaçaments dels infants ni per a la pràctica d’activitat física.

22/05/2020

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/427/2020]

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/414/2020]

Als municipis i a les entitats locals d’àmbit territorial inferiors al municipis que tenguin fins a 10.000 habitants i una densitat de població inferior als 100 habitants per km2 els hi seran d’aplicació les següents mesures de flexibilització a partir del 22 de maig:

Mesures generals

 • No seran d’aplicació les franges horàries per als desplaçaments dels infants ni per a la pràctica d’activitat física.

 • Aquestes activitats es podran realitzar en el terme municipal o en una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent municipis adjacents.

 • En el cas dels desplaçaments amb menors de 14 anys, es podran realitzar conjuntament amb tots els membres que convisquin junts.

 • Els mercats ambulants podran obrir amb un terç dels llocs de venda habituals autoritzats.

 • Es restableix la llibertat de circulació en aquests municipis i entitats locals.

 • Es permet l’assistència de fins a 25 persones en vetlles celebrades a l’aire lliure, o quinze si es celebren en espais tancats. A les comitives per a enterraments també hi podrà participar un màxim de 25 persones.

 • Es permet l’assistència a llocs de culte al 50% del seu aforament i sota les condicions de la fase 1.

Hoteleria i restauració

 • Es podran reobrir establiments d’hoteleria i restauració amb un 40% del seu aforament.

 • El consum en el local sempre s’haurà de fer assegut en una taula. Queda prohibit l’autoservei a la barra per part del client.

 • Es podran oferir productes de lliure servei, siguin frescos o elaborats, a través d’emplatats individuals, sempre que sigui assistit amb una pantalla de protecció. També es permetrà la lliure disposició de monodosis que hauran d’estar degudament preservats del contacte amb l’ambient.

 • El servei de terrasses a l’aire lliure seguirà segons les condicions de la fase 1.

 • S’estableixen una sèrie de mesures d’higiene i prevenció en el local.

Biblioteques

 • Es podran realitzar activitats de consulta en sala sense superar una tercera part de l’aforament permès. Els llocs de lectura utilitzats pels usuaris s’hauran de desinfectar.

 • Es podran utilitzar ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques, que s’hauran de netejar després de cada ús.

 • Es permetrà el prèstec interbibliotecari entre biblioteques ubicades a la mateixa unitat territorial a efectes del procés de desescalada.

 • Les sales infantils i col·leccions de lliure accés romandran tancades.

“Cogovernança” de les comunitats autònomes

 • Les comunitats autònomes, els municipis i les entitats locals podran sol·licitar al Ministeri de Sanitat, la suspensió de l’aplicació d’aquesta ordre si consideren si la situació de la malaltia no és l’adequada.

 • De la mateixa manera, podran sol·licitar la flexibilització d’altres mesures.

 • Els ajuntaments i els òrgans de govern de les entitats, en col·laboració amb les comunitats autònomes, hauran d’elaborar i aprovar plans d’adequació d’espais públics per garantir el compliment d’aquesta ordre.

 • Es podran reordenar l’espai públic a través de mesures com ara ampliar les zones peatonals, adaptar zones verdes, definir carrils bicis, etc.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit