Es flexibilitza el confinament per als municipis de fins a 10.000 habitants

No seran d’aplicació les franges horàries per als desplaçaments dels infants ni per a la pràctica d’activitat física.

22/05/2020

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/427/2020]

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/414/2020]

Als municipis i a les entitats locals d’àmbit territorial inferiors al municipis que tenguin fins a 10.000 habitants i una densitat de població inferior als 100 habitants per km2 els hi seran d’aplicació les següents mesures de flexibilització a partir del 22 de maig:

Mesures generals

 • No seran d’aplicació les franges horàries per als desplaçaments dels infants ni per a la pràctica d’activitat física.

 • Aquestes activitats es podran realitzar en el terme municipal o en una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent municipis adjacents.

 • En el cas dels desplaçaments amb menors de 14 anys, es podran realitzar conjuntament amb tots els membres que convisquin junts.

 • Els mercats ambulants podran obrir amb un terç dels llocs de venda habituals autoritzats.

 • Es restableix la llibertat de circulació en aquests municipis i entitats locals.

 • Es permet l’assistència de fins a 25 persones en vetlles celebrades a l’aire lliure, o quinze si es celebren en espais tancats. A les comitives per a enterraments també hi podrà participar un màxim de 25 persones.

 • Es permet l’assistència a llocs de culte al 50% del seu aforament i sota les condicions de la fase 1.

Hoteleria i restauració

 • Es podran reobrir establiments d’hoteleria i restauració amb un 40% del seu aforament.

 • El consum en el local sempre s’haurà de fer assegut en una taula. Queda prohibit l’autoservei a la barra per part del client.

 • Es podran oferir productes de lliure servei, siguin frescos o elaborats, a través d’emplatats individuals, sempre que sigui assistit amb una pantalla de protecció. També es permetrà la lliure disposició de monodosis que hauran d’estar degudament preservats del contacte amb l’ambient.

 • El servei de terrasses a l’aire lliure seguirà segons les condicions de la fase 1.

 • S’estableixen una sèrie de mesures d’higiene i prevenció en el local.

Biblioteques

 • Es podran realitzar activitats de consulta en sala sense superar una tercera part de l’aforament permès. Els llocs de lectura utilitzats pels usuaris s’hauran de desinfectar.

 • Es podran utilitzar ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques, que s’hauran de netejar després de cada ús.

 • Es permetrà el prèstec interbibliotecari entre biblioteques ubicades a la mateixa unitat territorial a efectes del procés de desescalada.

 • Les sales infantils i col·leccions de lliure accés romandran tancades.

“Cogovernança” de les comunitats autònomes

 • Les comunitats autònomes, els municipis i les entitats locals podran sol·licitar al Ministeri de Sanitat, la suspensió de l’aplicació d’aquesta ordre si consideren si la situació de la malaltia no és l’adequada.

 • De la mateixa manera, podran sol·licitar la flexibilització d’altres mesures.

 • Els ajuntaments i els òrgans de govern de les entitats, en col·laboració amb les comunitats autònomes, hauran d’elaborar i aprovar plans d’adequació d’espais públics per garantir el compliment d’aquesta ordre.

 • Es podran reordenar l’espai públic a través de mesures com ara ampliar les zones peatonals, adaptar zones verdes, definir carrils bicis, etc.

Notícies relacionades

Menorca entrarà a la fase 3 de la desescalada dilluns 8 de juny

Coneix aquí què es permet fer en aquesta nova fase.

Resum del decret llei de mesures urgents i extraordinàries que ha aprovat el Govern de les Illes

Entre altres, aquesta norma permet als hotels augmentar la superfície en un 15% sense llicència i botant-se les normatives urbanístiques.