Mesures Sanitàries Covid19

Mesures excepcionals en vetlles i cerimònies fúnebres

30/03/2020

A través de l’ordre SND/298 queden prohibides les vetlles i es posposen els funerals fins que acabi l’estat d’alarma.

Mesures excepcionals per al trasllat de cadàvers

28/03/2020

S’habilita a les Forces Armades per a la conducció i trasllat de cadàvers a petició de les autoritats competents.

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

27/03/2020

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats

Mesures especials per al funcionament dels serveis socials

26/03/2020

L’ordre SND/295 estableix mesures excepcionals per assegurar el funcionament dels serveis socials

Mesures preventives sanitàries per al sector de la construcció

25/03/2020

Mesures preventives de caràcter sanitari per part de les empreses i dels treballadors, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives amb relació als professionals i tècnics que intervenen en les obres

Les residències no podran tancar

24/03/2020

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals.

Serveis d'abastiment d'aigua i sanejament, considerats essencials

24/03/2020

Els serveis d’abastiment a la població d’aigua de consum humà i sanejament d’aigües residuals urbanes són considerats serveis essencials. En aquest sentit, els següents subsectors seran considerats operadors de serveis essencials.

Ordre del Ministeri de Sanitat sobre la gestió de residus

21/03/2020

S'estableixen criteris per a la gestió de residus, s'estableix la necessitat de garantir el suministre de material per al personal dels seveis de recollida i es fan recomanacions per al tractaments de residus en llars amb positius o en quarantena

Mesures del Ministeri de Sanitat sobre enterraments i cadàvers

21/03/2020

Aquesta ordre estableix les condicions especials per a l’expedició de llicències d’enterrament i la determinació del destí final dels cadàvers durant la vigència de l’estat d’alarma, independentment de la causa de la mort, excpeció d’aquells en els quals

Mesures sobre residents i treballadors de centres sociosanitaris

21/03/2020

Aquesta ordre estableix com s'han de classificar i aillar els residents de centre sociosanitaris i les mesures a adoptar (s'ha de fer prova als casos que presentin símptomes). Deixa en mans de les CCAA dictar resolucions, disposicions i instruccions.

< 1 2 >