Mesures Sanitàries Covid19

El Ministeri de Sanitat assumeix competències de les CCAA

15/03/2020

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, s’adoptaran pel Ministeri de Sanitat

Mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal del CIMe

15/03/2020

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 76/2020

< 1 2 3 4 >