El Ministeri de Sanitat assumeix competències de les CCAA

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, s’adoptaran pel Ministeri de Sanitat

15/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE L'ORDRE SND/234/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE L'ORDRE SND/352/2020]

Nota: L'annex de l'ordre SND/234/2020 ha estat modificat mitjançant l'ordre SND/352/2020.

Les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, les adoptarà el Ministeri de Sanitat

  1. Limitacions a la llibertat de circulació de les persones

  2. Establiments, equipaments i activitats amb obertura al públic suspesa o condicionada
  3. Assegurament de l’abastiment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits enumerats que recaiguin sota l’àmbit competencial de les entitats locals, s’adoptaran per l’autoritat autonòmica competent.

A més, totes les CCAA hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat totes les disposicions i mesures de contenció que hagin adoptat per a la contenció del COVID-19 fins la declaració de l’estat d’alarma.

Les CCAA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació epidemiològica, de situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials diàriament a través dels annexos que recull la mateixa ordre.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.