Mesures Sanitàries Covid19

Mesures preventives sanitàries per al sector de la construcció

18/04/2020

Mesures preventives de caràcter sanitari per part de les empreses i dels treballadors, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives amb relació als professionals i tècnics que intervenen en les obres

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

01/04/2020

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats

Les residències no podran tancar

24/03/2020

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals.

Serveis d'abastiment d'aigua i sanejament, considerats essencials

24/03/2020

Els serveis d’abastiment a la població d’aigua de consum humà i sanejament d’aigües residuals urbanes són considerats serveis essencials. En aquest sentit, els següents subsectors seran considerats operadors de serveis essencials.

Ordre del Ministeri de Sanitat sobre la gestió de residus

21/03/2020

S'estableixen criteris per a la gestió de residus, s'estableix la necessitat de garantir el suministre de material per al personal dels seveis de recollida i es fan recomanacions per al tractaments de residus en llars amb positius o en quarantena

Mesures del Ministeri de Sanitat sobre enterraments i cadàvers

21/03/2020

Aquesta ordre estableix les condicions especials per a l’expedició de llicències d’enterrament i la determinació del destí final dels cadàvers durant la vigència de l’estat d’alarma, independentment de la causa de la mort, excpeció d’aquells en els quals

Mascaretes FFP2 per al sector del transport

21/03/2020

El Ministeri TMA (Transports, Mobilitat i Agenda urbana) adquirirà un màxim de vuit milions de mascaretes FFP2 per distribuir-les en el sector del transport, entre el personal que realitza els servei de transport en àrees de risc

Mesures sobre residents i treballadors de centres sociosanitaris

21/03/2020

Aquesta ordre estableix com s'han de classificar i aillar els residents de centre sociosanitaris i les mesures a adoptar (s'ha de fer prova als casos que presentin símptomes). Deixa en mans de les CCAA dictar resolucions, disposicions i instruccions.

Les persones amb discapacitat o alteracions conductuals podran circular pel carrer

20/03/2020

s’habilita a les persones amb discapacitat amb alteracions conductuals (com ara persones amb diagnòstic de l’espectre autista i conductes disruptives) que es vegin agreujat per la situació de confinament, podrà circular per les vies d’ús públic.

Mesures del Govern per protegir persones majors i menors

16/03/2020

Es restringeixen visites a residències i a menors tutelats i s'estableixen les excepcions a la norma i també els mitjans perquè majors i menors puguin tenir contacte audiovisual amb familiars.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit