Les residències no podran tancar

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals.

24/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/275/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/322/2020]


Nota: L'ordre SND/275/2020 ha quedat modificat per l'ordre SND/322/2020. Aquestes modificacions també queden recollides en aquest resum.

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals, excepte si ho determina l’autoritat autonòmica competent.

Els titulars d’aquests centres garantiran la informació sobre les característiques físiques del centre, personal, residents/pacients d’aquest amb la periodicitat i amb els mitjans que siguin indicats a l'autoritat autonòmica competent. Aquesta, alhora, remetran l'informació actualitzada dues vegades per setmana al Ministeri de Sanitat, complimentant el formulari de l'annex de l'ordre SND/322/2020.

Les autoritats autonòmiques competents hauran de prioritzar la identificació i investigació epidemiològica dels casos de COVID-19 relacionats amb residents, treballadors o visitants dels centres de serveis de caràcter residencial. Per aquest motiu, es prioritzarà la realització de proves diagnòstiques i provisió d'equips de protecció individual als treballadors i residents.

Es faculta a les autoritats autonòmiques competents a intervenir els centres residencials de serveis socials per:

 • Ordenar l’alta, baixa, reubicació i trasllat dels residents a un altre centre residencial del territori, independentment si són públics o privats

 • Establir les mesures oportunes per posar en marxa nous centres residencials i la modificació de la capacitat o organització dels existents.

 • En els centres amb residents amb símptomes, residents confirmats de COVID-19 o amb residents que, tot i no tinguin símptomes, hagin tingut contacte estret amb persones que sí, es podrà designar un empleat públic per dirigir i coordinar l'activitat assistencial d’aquests centres. Aquesta designació s'haurà de produir quan es produeixi un increment no esperat de les defuncions durant l'epidèmia o en qualsevol de les situacions exepcionals que es descriuen més avall.

 • Modificar l’ús dels centres residencials per ser utilitzats com espais per a ús sanitari

 

Els centres residencials als quals fa referència aquesta ordre són subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris de la respectiva comunitat autònoma. Els empleats públics podran realitzar-les en qualsevol moment.

Quan es doni alguna de les situacions excepcionals de les que es preveuen a continuació, tots els centres residencials objecte d’aquesta ordre ho hauran de comunicar a les respectives conselleries de serveis socials i sanitat, així com a la delegació o subdelegació del govern:

 • Impossibilitat de complir amb el que estableix l’ordre 265 del ministeri de sanitat (SND/265/2020), sobretot pel que fa a normes d’aïllament.

 • Impossibilitat per gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers per acumulació o absència de serveis funeraris disponibles.

 • Qualsevol altra circumstància anàloga que posi en greu perill la integritat o el sosteniment del servei.

Les autoritats competents valoraran la situació i prestaran el seu auxili. Les intervencions realitzades es notificaran al Govern d’Espanya.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit