Ordre del Ministeri de Sanitat sobre la gestió de residus

S'estableixen criteris per a la gestió de residus, s'estableix la necessitat de garantir el suministre de material per al personal dels seveis de recollida i es fan recomanacions per al tractaments de residus en llars amb positius o en quarantena

21/03/2020

[DOCUMENT .PDF PER DESCARREGAR]

A través d’aquesta ordre s’estableixen uns criteris per a la gestió dels residus procedents de llars, hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris i establiments similars en contacte amb el COVID-19.

Per altra banda, s’estableix la necessitat de garantir el subministre d’EPIs (especialment roba, guants i mascaretes) per al personal delse serveis essencials de recollida i tractament de residus de competència municipal.

Finalment, l’ordre inclou un annex amb les recomanacions per al tractament dels residus en llars amb positius o en quarentena per COVID-19:

  • Els residus del pacient i el material d’un sol ús utilitzat per aquest s’han d’eliminar en una bossa de plàstic a la seva habitació (bossa 1)

  • La bossa 1 s’ha de tancar i dipositar en una segona bossa (bossa 2) on també s’hi han de llençar els guants i mascareta utilitzats pel cuidador.

  • La bossa 2 es dipositarà amb la resta de residus domèstics corresponent a la fracció rebuig (bossa 3)

A les llars sense positius ni pacients amb quarentena, es recomana dipositar els guants de làtex a la fracció de rebuig.

Notícies relacionades

Mesures de protecció a les víctimes de la violència de gènere

El Reial Decret-llei 12/2020 dona als serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere la consideració de serveis essencials

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats