Mesures del Ministeri de Sanitat sobre enterraments i cadàvers

Aquesta ordre estableix les condicions especials per a l’expedició de llicències d’enterrament i la determinació del destí final dels cadàvers durant la vigència de l’estat d’alarma, independentment de la causa de la mort, excpeció d’aquells en els quals

21/03/2020

[DOCUMENT .PDF PER DESCARREGAR]

La inscripció en el Registre Civil i la posterior expedició de llicència d’enterrament podran realitzar-se sense que hagin transcorregut vint-i-quatre hores des de la defunció. De la mateixa manera, l’enterrament, incineració o donació a la ciència del cadàver també es podran realitzar sense haver d’esperar que es compleixin vint-i-quatre hores.

Notícies relacionades

Mesures de protecció a les víctimes de la violència de gènere

El Reial Decret-llei 12/2020 dona als serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere la consideració de serveis essencials

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats