Mesures del Govern per protegir persones majors i menors

Es restringeixen visites a residències i a menors tutelats i s'estableixen les excepcions a la norma i també els mitjans perquè majors i menors puguin tenir contacte audiovisual amb familiars.

16/03/2020
[DOCUMENT .PDF OFICIAL PER DESCARREGAR]
 

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual s’estableixen mesures d’especial protecció de les persones majors a les residències i dels centres de menors:

  1. Restricció absoluta de visites a residències de persones majors públiques i privades i als menors tutelats, tret de les autoritzacions dels òrgans judicials competents.
  2. Només en supòsits excepcionals els directors de centres podran autoritzar visites si han estat prèviament sol·licitades i s’adopten mesures de màxima prevenció.
  3. S’establiran mitjans perquè majors i menors puguin establir contacte audiovisual amb els seus familiars de manera telemàtica.
  4. La vigència d’aquestes mesures serà la durada de l’estat d’alarma.

Notícies relacionades

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats

Mesures de protecció a les víctimes de la violència de gènere

El Reial Decret-llei 12/2020 dona als serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere la consideració de serveis essencials