Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.

12/05/2020

Visites a les residències de serveis socials

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 11 DE MAIG]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 25 DE MAIG]

Aquesta resolució estableix que es permeten visites als centres de tipus residencial o habitatge previst per a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic, amb les excepcions següents, que no estaran permeses:

 • Visites a centres on hi hagi qualque cas actiu de la COVID-19

 • Visites de persones amb la COVID-19 o simptomatologia

 • Visites de persones que hagin estat en contacte amb persones afectades per la COVID-19 en els darrers catorze dies.

 • Visites a les persones amb una temperatura corporal igual o superior als 37,5ºC.

En qualsevol cas, s’hauran de seguir les mesures de seguretat de la Direcció General de Salut Pública i les visites s’hauran d’acordar a través de cita prèvia amb el centre. Cada resident podrà rebre un màxim d’una visita en la fase 2, d’una sola persona i per un temps màxim de 20 minuts.

A l’entrada del centre s’hauran de prendre les següents mesures:

 • Demanar als visitants si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19.

 • Prendre la temperatura a la persona que visita el centre

 • Es portarà un control estricte de les persones que facin visites.

 • Informar les persones residents i els visitants de les mesures de seguretat i vigilar-ne el compliment (distància interpersonal, rentat de mans, ús de mascareta).

 • Proporcionar als visitants el material de protecció recomanat per l'autoritat sanitària.

A més, totes les visites seran supervisades pel personal del centre. Aquestes s’hauran de fer en espais amplis i amb bona ventilació, que tenguin un espai per a la neteja de mans i amb un poal amb tapadora i pedal per dipositar el material de seguretat una vegada acabi la visita. Només es permetran visites a les habitacions dels residents quan aquestes persones es trobin enllitades per problemes de salut o prescripció mèdica.

En supòsits excepcionals i relacionats amb l’acompanyament al final de la vida, els directors dels centres, amb la sol·licitud prèvia a l’autoritat competent, poden autoritzar visites a centres amb casos actius de la COVID-19 o per un nombre de temps superior amb l’aplicació de mesures de màxima prevenció.

 

Reactivació dels serveis socials d’atenció a persones grans en situació de dependència, a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental i d’atenció primerenca

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 11 DE MAIG]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 25 DE MAIG]

Per altra banda, es disposa la reactivació dels serveis socials d’atenció a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental i d’atenció primerenca.

En el cas de serveis d’estades diürnes per a persones grans en situació de dependència o persones amb discapaitat:

 • Quan els serveis estiguin integrats en una residència, les instal·lacions romandran tancades als usuaris.

 • El servei es prestarà telemàticament o de forma presencial al domicili. Es recomana procurar suport al domicili un cop al dia.

 • L'atenció ha de ser de més intensitat en tots els casos en què tècnicament es valori que, l'absència de suport familiar o d'entorn afectiu, pot provocar una situació de desatenció de la persona.

 • En tots els casos en què el servei inclou l'alimentació a la persona usuària, s'ha de mantenir sempre que sigui necessari i possible.

 • Es prioritzaran els casos amb més necessitat, més grau de dependència i més necessitat de conciliació de la vida laboral dels cuidadors.

En el cas dels serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental:

 • Els serveis han de continuar procurant suport als usuaris, preferentment de forma telemàtica.

 • Es recomana procurar suport presencial almanco un cop al dia i, preferentment, en l’entorn comunitari o al domicili de la persona.

 • L’atenció ha de ser més intensa en els casos en què tècnicament es valori que, l'absència de suport familiar o d'entorn afectiu, pot provocar una situació de desatenció de la persona.

En el cas dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca, s’ha de continuar procurant suport als usuaris de forma telemàtica. Quan la intervenció sigui presencial, s'ha de fer preferentment al domicili de la persona.

La reactivació s’ha de fer, en tots els casos, de forma professiva, prioritzant l’inici amb els usuaris que es valor que no es pot demorar l’intervenció presencial i en els serveis d’acompanyaments a persones amb discapacitat física i necessitat de suport externs; persones recluses i exrecluses amb diagnòstic de salug mental; persones amb sordoceguesa; persones amb addiccions.

Les intervencions presencials hauran de ser acordades amb un sistema de cita prèvia i en aquestes es proporcionarà a l’usuari i al seu acompanyant el material de protecció recomanat per l'autoritat sanitària. Sempre que sigui possible, aquestes intervencions s’han de fer en espais amplis i amb bona ventilació, que tenguin un espai per a la neteja de mans i un poal amb tapa i pedal. L'ocupació del centre no pot superar el 30% de l'aforament. Les instal·lacions s'han de fer net segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

En els casos següents, no es faran intervencions presencials:

 • Domicilis on hi hagi algun cas actiu de la COVID-19

 • Persones amb la COVID-19

 • Persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19

 • Persones que hagin estat en contacte amb persones afectades per la COVID-19 en els darrers catorze dies.

 • Persones amb una temperatura corporal superior o igual a 37,5ºC

En cas que els serveis detectin situacions de manca de cobertura de les necessitats bàsiques, s'ha de posar en coneixement dels serveis socials comunitaris. En cas de detectar situacions de necessitats relacionades amb les tecnologies de la comunicació per a persones que potencialment en podrien fer ús i la teleassistència, s'han de posar en coneixement del titular de la prestació del servei.

S'ha de reactivar el servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic.

Els serveis d'habitatges supervisats per a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental poden autoritzar les sortides dels usuaris, sempre que hagin rebut la formació sobre les mesures d'higiene i seguretat i estiguin en condicions d'entendre-les i complir-les.

 

Ingressos de persones als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A partir de l'1 de juny es permeten els ingressos als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental sempre que:

 • Siguin centres sense cap cas de COVID-19.
 • El centre disposi d'un pla de contingències en cas de rebrot.
 • Que la persona acrediti que no té una infecció activa de COVID-19 mitjançant una PCR o serologia 24-48 hores abans d el'ingrés.
 • Que la persona no presenti cap símptoma comopatible amb la COVID-19.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Es reobren alguns dels serveis del Consell Insular de Menorca des de l'11 de maig

Amb l'entrada a la fase 1 es flexibilitzen algunes de les mesures adoptades amb l'entrada de l'estat d'alarma sobre l'organització dels serveis del CIM.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit