Es permet el reingrés als centres residencials dels usuaris que ja tenien plaça

El reingrés només serà possible a centres on no hi hagi cap cas actiu de COVID-19 i sempre que la persona acrediti que no pateix aquesta malaltia amb la realització d’una prova PCR.

07/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Es permet el reingrés de les persones que han passsat el confinament fora del centre de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat per a persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, en el qual ja tenien plaça. El reingrés només serà possible a centres on no hi hagi cap cas actiu de COVID-19 i sempre que la persona acrediti que no pateix aquesta malaltia amb la realització d’una prova PCR.

Per altra banda, es prohibeix fins al 31 de maig els nous ingressos als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, tret d’aquelles situacions excepcionals de força major sobrevingudes o no ajornables. L’ingrés només serà possible a centres on no hi hagi cap cas actiu de COVID-19 i sempre que la persona acrediti que no pateix aquesta malaltia amb la realització d’una prova PCR.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.