Mesures Econòmiques Covid19

Facilitats per a la tramitació d'ERTO's

25/03/2020

Amb relació als ERTOs que tramita la DG de Treball i Salut Laboral, es poden efectuar per correu electrònic les comunicacions a l'entitat gestora de la prestació per desocupació i a l'empresari que la sol·licita mentre duri l’estat d’alarma.

Suspensió dels terminis per tràmits relacionats amb instal·lacions d'energia solar i microeòllica

24/03/2020

A través d’aquesta resolució s’interpreta que queda suspès des del dia 14 de març el termini per presentar sol·licituds per a les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica

Targetes prepagaments per a infants usuaris del servei de menjador

20/03/2020

Aquest acord implica la distribució de targetes de prepagament per als infants usuaris del servei de menjador i beneficiaris dels ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020.

Resolució Conselleria Hisenda 19 de març

19/03/2020

Introducció d'una nova línia d'ajudes a les pimes

Mesures acordades entre el Govern i els sindicats i patronals

16/03/2020

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es dona per assabentat de l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears, les patronals CAEB i PIMEB i els sindicats CCOO i UGT.

< 1 2 3 4 5 6 7 >