Resolució Conselleria Hisenda 19 de març

Introducció d'una nova línia d'ajudes a les pimes

19/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d’aquesta resolució es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per als exercicis 2018-2020, introduïnt una nova línia per ampliar les ajudes a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval de la Societat de Garantia Reci?proca de les Illes Balears ISBA SGR, d'operacions de financ?ament de liquiditat per mitigar el possible impacte derivat de l'escenari de contencio? de l’estat d’alarma.

Aquesta nova línia té un caràcter pluriannual (2020-2025) i tindrà un cost total de 3,6 milions d’euros.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.