Facilitats per a la tramitació d'ERTO's

Amb relació als ERTOs que tramita la DG de Treball i Salut Laboral, es poden efectuar per correu electrònic les comunicacions a l'entitat gestora de la prestació per desocupació i a l'empresari que la sol·licita mentre duri l’estat d’alarma.

25/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Amb la finalitat de poder agilitar la tramitació dels ERTOS, la DG de Treball i Salut Laboral entendrà concurrent la força major sempre que es tracti dels supòsits que preveu el RD-Llei 8/2020. Després de la revisió prèvia de l'expedient, se n'ha de trametre la decisió empresarial a l'entitat gestora de la prestació per desocupació. En els casos en els quals no concorri forcça major, la DG de Treball i Salut Laboral ha de dictar resolució motivada, que ha de comunicar-se a l'empresari.

 

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit