Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

17/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
[DOCUMENT OFICIAL DE CORRECCIÓ D'ERRADES]

S’obre el cinquè tram de la línia d’avals gestionats a través de l’ICO per avalar el finançament atorgat a autònoms i empreses per entitats de crèdit. Aquest quart tram té un import total de 15.500 milions d’euros, que es divideixen de la següent forma:

 • 7.500 milions d'euros per a pimes i autònoms
 • 5.000 milions d'euros per a grans empreses
 • 2.500 milions d'euros per a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes
 • 500 milions d'euros per a l'adquisició o arrendament de vehicles de motor per a pimes i autònoms

Les condicions aplicables a aquest tercer tram seran les mateixes establertes per al primersegontercer, i quart tram de línies d’avals gestionades per l’ICO:

 • Els imports corresponents als crebantaments que es produeixin per l’execució de l’aval, així com les despeses de gestió i administració de l’Institut de Crèdit Oficial, s'atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d'Economia.

 • L’import màxim del préstec serà d’1,5 milions d’euros per client. S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d’euros o, superiors, en cas que l’ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d’elegibilitat.

 • Els avals ascendiran com a màxim al 80% de l’operació en el cas de pimes i autònoms. En el cas d’empreses que no siguin pimes, l’aval cobrirà, com a molt, el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.

 • Els avals es podran sol·licitar fins el 30 de setembre del 2020.

 • L’ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats. La comissió de gestió i administració serà del 0,05% flat, calculada sobre el volum de cartera avalada.

 • Les entitats financeres abonaran a l’ICO els imports derivats de la remuneració de l’aval i el percentatge, en pari passu, de les recuperacions equivalent al risc avaalt que, en el seu cas, realitzin el imports impagats.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Regulació del pla pilot de turisme internacional

S'estableix un corredor segur perquè comencin a arribar turistes internacionals a les Illes Balears.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit