Primer tram de línia d’aval de l’ICO per a empreses i autònoms

A través d’aquesta resolució s’estableixen les condicions i requisits per al primer tram de la línia d’avals, que ascendeix a un import de 20.000 milions d’euros, atorgada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

26/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Aquest primer tram serà per avalar el finançament atorgat per entitats de crèdit a empreses i autònoms per pal·liar els efectes en la seva activitat a causa del COVID-19.
 • Els imports corresponents als crebantaments que es produeixin per l’execució de l’aval, així com les despeses de gestió i administració de l’Institut de Crèdit Oficial, s'atendran des de la partida pressupostària del Ministeri.

 • El total de 20.000 milions d’euros es dividiran en dos subtrams de 10.000 milions cadascun: un destinat a autònoms i pimes, i un altre destinat a la resta d’empreses.

 • L’import màxim del préstec serà d’1,5 milions d’euros per client. S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d’euros o, superiors, en cas que l’ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d’elegibilitat.

 • Els avals ascendiran com a màxim al 80% de l’operació en el cas de pimes i autònoms. En el cas d’empreses que no siguin pimes, l’aval cobrirà, com a molt, el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.

 • Els avals es podran sol·licitar fins el 30 de setembre del 2020.

 • L’ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats. La comissió de gestió i administració serà del 0,05% flat, calculada sobre el volum de cartera avalada.

 • Les entitats financeres abonaran a l’ICO els imports derivats de la remuneració de l’aval i el percentatge, en pari passu, de les recuperacions equivalent al risc avaalt que, en el seu cas, realitzin el imports impagats.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit