Regulació del pla pilot de turisme internacional

S'estableix un corredor segur perquè comencin a arribar turistes internacionals a les Illes Balears.

12/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/518/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE ICT/534/2020]

A partir del 15 de juny es durà a terme el pla pilot per a l’establiment de corredors turístics segurs cap a les Illes Balears mitjançant l’aixecament dels controls temporals de les fronteres interiors. D’aquesta manera, es permetrà l’entrada de turistes mitjançant rutes aèries específiques.

 • Per a dur a terme el pla pilot, serà un requisit que tant les Illes Balears com l’Estat d’origen tenguin una taxa d’atac de COVID-19 per cada 100.000 habitants de set dies consecutius inferior a nou.

 • Les persones que formin part d’aquest pla pilot no hauran de guardar un període de quarantena, però hauran d’estar en disposició d’aportar prova de bitllet d’anada i tornada des de l’aeroport d’origen, així com de l’allotjament, que no podrà ser inferior a cinc dies.

 • Als aeroports d’arribada, el personal de Sanitat Exterior durà a terme els controls sanitaris necessaris.

 • La Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà de:

  • Facilitar els mitjans i mecanismes de coordinació que es posaran a disposició de Sanitat Exterior per realitzar els controls sanitaris.

  • Facilitar als aeroports i allotjaments la cartelleria informativa que detalli les mesures de seguretat higièniques i santiàries.

  • Realitzar el seguiment actiu de les persones que haguessin accedit al territori nacional a través dels corredors turístics segurs mitjançant el monitoreig telemàtic de la seva simptomatologia.

 • Es constituirà un comité de seguiment que es reunirà cada dos dies i que integrara representants del Ministeri de Sanitat, Secretaria d’Estat de Turisme, AENA, Ministeri d’Afers Exteriors i dels òrgans competents de la CAIB en matèria de sanitat i turisme.

 • Finalment, s’inclou un annex amb les rutes aèries que queden permeses amb aquest programa. Queden programades 48 connexions amb destí a l’illa de Mallorca, 8 amb destí a l’illa d’Eivissa i una amb destí a l’illa de Menorca: es tracta d’un vol programat el dia 27 de juny amb sortida a l’aeroport internacional de Düsseldorf (Alemanya).

Especificacions tècniques

 • Els aeroports de destí hauran de tenir consideració de punt d’entrada d’acord amb el llistat establert pel Govern central (és el cas dels tres aeroports de les Illes Balears).

 • Els aeroports d’origen i destí, així com les companyies aèries que participin del programa hauran de formar part del Programa Voluntari de Monitorització de la Implementació del Protocol Operatiu d’EASA per a la COVID-19 o tenir implentades les recomanacions de l’Agència de la UE per a la Seguretat Aèria (EASA).

 • Les companyies aèries comunicaran a la CAIB el compliment de les recomanacions EASA/Centre Europeu per a la prevenció i Control de Malalties (ECDC).

 • Les companyies aèries hauran de facilitar el fomulari de salut pública per localitzar els passatgers (Passanger Location Card) contemplat al Conveni Internacional d’Aviació Civil.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit