Segon tram de la línia d'avals de l'ICO per a pimes i autònoms

Aquest segon tram de la línia d'avals té un import total de 20.000 milions d'euros

11/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d'aquesta resolució es posa en marxa amb caràcter immediat del segon tram de la línia d'avals creada a l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març. Aquest tram tindrà un import de 20.000 milions d'euros i complementa el primer tram aprovat per Acord de Consell de Ministres el 24 de març del 2020. A través d'aquesta línia, que serà gestionada per l'ICO, s'avalarà el finançament a pimes i autònomes per entitats financeres per pal·liar els efectes de la COVID-19. Totes les condicions per al primer tram de la línia d'avals aprovada el 24 de març seran aplicables també a aquest segon tram:

 • Els imports corresponents als crebantaments que es produeixin per l’execució de l’aval, així com les despeses de gestió i administració de l’Institut de Crèdit Oficial, s'atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d'Economia.

 • El total de 20.000 milions d’euros es dividiran en dos subtrams de 10.000 milions cadascun: un destinat a autònoms i pimes, i un altre destinat a la resta d’empreses.

 • L’import màxim del préstec serà d’1,5 milions d’euros per client. S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d’euros o, superiors, en cas que l’ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d’elegibilitat.

 • Els avals ascendiran com a màxim al 80% de l’operació en el cas de pimes i autònoms. En el cas d’empreses que no siguin pimes, l’aval cobrirà, com a molt, el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.

 • Els avals es podran sol·licitar fins el 30 de setembre del 2020.

 • L’ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats. La comissió de gestió i administració serà del 0,05% flat, calculada sobre el volum de cartera avalada.

 • Les entitats financeres abonaran a l’ICO els imports derivats de la remuneració de l’aval i el percentatge, en pari passu, de les recuperacions equivalent al risc avaalt que, en el seu cas, realitzin el imports impagats.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit