Queda permesa l'activitat física sota unes normes concretes a partir del 2 de maig

També es permet el desplaçament a hortals d'autoconsum a partir de l'1 de maig sota unes determinades condicions

01/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/380 ACTIVITAT FÍSICA]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/381 HORTS AUTOCONSUM]

Nota: Dia 25 de maig Menorca entrarà en fase 2, per la qual cosa, en certa manera, aquestes condicions quedaran superades. Consulta aquí el resum de les condicions de la fase 2.

Activitat física

A partir de dia 2 de maig queda autoritzada la pràctica no professional d’esports individuals i passejos un cop al dia.

Pel que fa als passejos, es podran realitzar acompanyats d’una persona que visqui en el mateix domicili i s’haurà de fer a una distància no superior a un quilòmetre des del domicili. En canvi, la pràctica esportiva s’haurà de fer de forma individual. Ara bé, aquelles persones que per necessitat hagin d’anar acompanyades, ho podran fer d’una persona cuidadora o empleada de la llar habitual.

En aquells municipis de més de 5.000 habitants, s’estableixen franges horàries per a la realització d’aquestes activitats:

  • Esport individual i passejos: de les 6.00 a les 10.00 h i de les 20.00 a les 23.00 h.

  • Sortides de persones que hagin d’anar acompanyades per motius de necessitat i majors de 70 anys: de les 10.00 a les 12.00 h i de les 19.00 a les 20.00 h.

  • Sortides de menors de catorze anys previstes a l’ordre SND/370/2020: de les 12.00 a les 19.00 h.

Nota: aquestes franges horàries podran ser modificades per les autoritats autonòmiques que entrin a la fase 1 a partir de l'11 de maig sempre que no s'alteri la duració total d'aquestes franges.

En aquells municipis de menys de 5.000 habitants, en canvi, l’activitat esportiva i els passejos es podran realitzar entre les 6.00 i les 23.00 h sense franges horàries per edats.

D’aquesta forma, es podrà circular per les vies i espais d’ús públic (també zones verdes i espais naturals) però no es podrà fer ús de vehicle motoritzat o transport públic amb la finalitat de realitzar l’activitat física prevista.

Els desplaçaments per realitzar activitat física i passejos regulats per aquesta ordre es podran realitzar sense perjudici dels passejos amb infants previstos a l’ordre SND/370/2020.

Per a la realització d’aquestes activitats s’haurà de guardar la distància interpersonal de dos metres, evitar els espais concorreguts i complint les mesures de prevenció de la COVID-19. De la mateixa manera, i en la mesura que sigui possible, aquesta activitat es realitzarà de forma continuada evitant aturades.

Les persones que presentin símptomes de la COVID-19, o bé es trobin en quarantena per la mateixa malaltia no queden habilitats per a realitzar aquestes activitats.

 

Desplaçament a hortals per a activitats no econòmiques ni professionals

A partir de l’1 de maig queda permès els desplaçaments per tenir cura i recol·lecció d’horts no professionals sempre que aquests estiguin situats al mateix municipi del domicili o en un d’adjacent en aquest.

Aquests treballs es faran de forma individual, tret que acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit