Es relaxen les condicions del confinament per als menors de catorze anys

Aquests podran realitzar un passeig diari acomopanyats d'un adult.

25/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL PRÒRROGA ESTAT D'ALARMA 24 D'ABRIL]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/370/2020 CONDICIONS DESPLAÇAMENTS MENORS]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/380]

Nota: Dia 25 de maig Menorca entrarà en fase 2, per la qual cosa, en certa manera, aquestes condicions quedaran superades. Consulta aquí el resum de les condicions de la fase 2.

A partir del 26 d'abril, els menors de catorze anys podran circular per les vies i espais d'ús públic acompanyats d'un adult responsable. Aquesta circulació queda limitada a un passeig diari, de com a màxim una hora de duració i una distància no superior al domicili del menor. Aquests passejos s'hauran de fer entre les 9.00 i les 21.00 hores, en cas de municipis de menys de 5.000 habitants, o entre les  12.00 i les 19.00 hores en cas de municipis de més de 5.000 habitants.

 • Els menors que presentin símptomes o es trobin en aïllament o quarentena no podran realitzar aquest passeig.
 • Aquest passeig s'haurà de fer en grups formats, com a molt, per un adult i tres infants.
 • S'hauran de complir les mesures d'higiene i prevenció de la COVID-19, com ara la de guardar una distància mínima de dos metros entre persones.
 • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes, però no es podrà accedir a espais recreatius infantils ni instal·lacions esportives.
 • L'adult que podrà acompanyar als infants haurà de ser una persona major d'edat que convisqui en el mateix domicili que el menor o sigui un empleat de la llar a càrrec del menor.
 • Quan l'adult responsable sigui una persona diferent als progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, s'haurà de comptar amb una autorització prèvia d'aquests.
 • Les comunitats autònomes adoptaran les mesures necessàries per adequar l'aplicació d'aquesta norma als infants residents en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlogs.

Per altra banda, la darrera pròrroga del decret de l’estat d’alarma estableix que els menors de catorze anys podran acompanyar a un adult responsable de la seva cura quan aquest realitzi algunes de les activitats permeses pel decret d’estat d’alarma (adquisició d’aliments, de productes farmacèutics, etc.)

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit