Pròrroga dels certificats de seguretat industrial i de metrologia

Resum de l’ordre SND/325/2020

07/04/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

A través d’aquesta ordre es prorroguen de forma automàticament la validesa dels certificats de seguretat industrial i els certificats expedits en l’àmbit de la metrologia. A les activitats de verificació i manteniment de seguretat industrial i metrològica que no siguin serveis essencials, els hi serà aplicable el permís retribuït previst al Reial Decret-llei 10/2020.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.