En marxa les obres de millora de la zona de l'intercanviador d'autobusos de Ciutadella

Les obres compten amb un pressupost de 208.785,50€ i estan finançades entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella

10/02/2021

La posada en marxa de les obres suposarà que, de manera temporal, es tallarà el trànsit i s’interromprà el servei a la zona afectada, amb la qual cosa s'haurà de reorganitzar el sistema d'aturades de bus a altres zones mentre es prolonguin les obres, que tenen prevista una durada aproximada de quatre mesos, tot plegat amb l’objectiu que la nova instal·lació estigui disponible abans de l'estiu.

El projecte ve a donar resposta a les mancances que presentava aquesta zona de l'avinguda Josep Mascaró Pasarius destinada a albergar parades d'autobusos, unes deficiències que afectaven no només a aquest ús com a estació d’autobusos, sinó que també abastaven el trànsit de la zona i projectaven una imatge deficient de tot el conjunt. Amb la intervenció es pretén, doncs, adequar la zona per garantir un ús optimitzat com a estació d'autobusos i dignificar la zona en general, consolidant-la en la seva dimensió urbana i realitzant intervencions que perdurin davant un futur cessament de la utilització de la zona com a intercanviador d'autobusos.

D'aquesta manera, el projecte preveu crear un passeig de vianants amb arbrat i millorar les condicions d'accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent. També es crearà un carril bici substituint l'existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic millorant les condicions d'ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.

Així mateix, es disposarà d'una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones a l'ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent. Es preveu espai per a la instal·lació de fins a dos casetes per a venda de bitllets i es donarà un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la. Es disposaran jardineres que actuaran com a delimitació del carril bici juntament amb la línia d'arbrat i marquesines metàl·liques.

A més, el disseny de paviments tindrà per prioritat la seguretat tant per al trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l'ús del passeig de vianants com andana d'accés als autobusos. A la zona de l'aparcament dels Cinemes Canal Salat, es millorarà i unificarà la pavimentació i es traslladarà l'accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit. 

Notícies relacionades

Els espais culturals ja es poden certificar amb la marca Menorca Reserva de Biosfera

Dona resposta a la petició que el sector cultural de Menorca havia fet arribar al Consell Insular perquè establiments que acullen actes de creació, formació i visibilització d'actes culturals amb criteris de sostenibilitat poguessin ser certificats

Aconseguim l’acord de la majoria del Parlament per modificar la llei de carreteres aquest any

Més per Menorca retira la seva proposició de llei per afavorir la mobilitat sostenible, però els menorquinistes aconsegueixen el compromís de la majoria d’esquerres perquè les seves propostes entrin en vigor durant el 2021