En marxa les obres de millora de la zona de l'intercanviador d'autobusos de Ciutadella

Les obres compten amb un pressupost de 208.785,50€ i estan finançades entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella

10/02/2021

La posada en marxa de les obres suposarà que, de manera temporal, es tallarà el trànsit i s’interromprà el servei a la zona afectada, amb la qual cosa s'haurà de reorganitzar el sistema d'aturades de bus a altres zones mentre es prolonguin les obres, que tenen prevista una durada aproximada de quatre mesos, tot plegat amb l’objectiu que la nova instal·lació estigui disponible abans de l'estiu.

El projecte ve a donar resposta a les mancances que presentava aquesta zona de l'avinguda Josep Mascaró Pasarius destinada a albergar parades d'autobusos, unes deficiències que afectaven no només a aquest ús com a estació d’autobusos, sinó que també abastaven el trànsit de la zona i projectaven una imatge deficient de tot el conjunt. Amb la intervenció es pretén, doncs, adequar la zona per garantir un ús optimitzat com a estació d'autobusos i dignificar la zona en general, consolidant-la en la seva dimensió urbana i realitzant intervencions que perdurin davant un futur cessament de la utilització de la zona com a intercanviador d'autobusos.

D'aquesta manera, el projecte preveu crear un passeig de vianants amb arbrat i millorar les condicions d'accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent. També es crearà un carril bici substituint l'existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic millorant les condicions d'ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.

Així mateix, es disposarà d'una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones a l'ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent. Es preveu espai per a la instal·lació de fins a dos casetes per a venda de bitllets i es donarà un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la. Es disposaran jardineres que actuaran com a delimitació del carril bici juntament amb la línia d'arbrat i marquesines metàl·liques.

A més, el disseny de paviments tindrà per prioritat la seguretat tant per al trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l'ús del passeig de vianants com andana d'accés als autobusos. A la zona de l'aparcament dels Cinemes Canal Salat, es millorarà i unificarà la pavimentació i es traslladarà l'accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit. 

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”