El PP del Consell encarrega un contracte il·legal a un càrrec de confiança de VOX

Més per Menorca demanarà un informe previ de legalitat amb relació al contracte que ha formalitzat el departament de Cultura

06/05/2024

Més per Menorca registrarà una petició d’informe previ de legalitat amb relació al contracte menor que el departament de Cultura, gestionat pel conseller Joan Pons Torres, ha formalitzat per a la gestió del programa d’acompanyament digital a la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

La contractació per al Servei d’Acompanyament Digital, que es va iniciar el passat dia 22 de febrer, es va adjudicar a la persona nomenada com a personal eventual del grup de VOX al Consell de Menorca. 

Al personal eventual del Consell li és d’aplicació la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta norma també assenyala que «no es podrà percebre més d’una remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques» (art. 1.2).

Per altra banda, la Llei 9/2017, de contractes del servei públic, en l’article 71 especifica la prohibició de contractar, entre d’altres, les persones que estiguin en algun dels supòsits de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La petició de l’informe ve justificada perquè els consellers Josep Juaneda i Noemí García volen comprovar si l’esmentada contractació s’ha fet correctament. En cas contrari, anuncien que demanaran explicacions i exigiran responsabilitats al president, el senyor Adolfo Vilafranca.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit