Es prorroga la validesa del certificat d'inspecció tècnica periòdica de vehicles

Resum de l'ordre SND/413/2020

16/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

La validesa dels certificats d'inspecció tècnica periòdica de vehicles (ITV) que tenguin una data de pròxima inspecció durant l'estat d'alarma, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins que s'hagués produït el venciment del certificat, tal com indica el següent quadre:

Data d'inspecció inicial Període de pròrroga (dies naturals)
Setmana 1: 14 a 30 de març 30 dies més 15 dies addicionals
Setmana 2: 21 a 27 de març 30 dies més 2 períodes de 15 dies
Setmana 3: 28 de març a 3 d'abril 30 dies més 3 períodes de 15 dies
Setmana n 20 dies més n períodes de 15 dies

Aquests períodes no s'aplicaran als certificats d'ITV de vehicles agrícoles, la validesa dels quals serà prorrogada fins el 10 de novembre del 2020.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.