Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.

03/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE TMA/384/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE TMA/424/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/507/2020]

Nota 1: Algunes de les disposicions d'aquesta ordre ministerial han estat modificades amb l'entrada en vigor de l'ordre TMA/400/2020, que podeu consultar aquí.

Nota 2: Les modificacions incloses amb l'aprovació de l'ordre TMA/424/2020 estan incloses en aquest resum, tret d'aquelles a les que ja fa referència l'ordre TMA/400/2020.

  • S’estableix l’obligatorietat de portar mascaretes per als usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. També els treballadors d’aquests serveis de transport que tenguin contacte amb els viatgers hauran d’anar equipats amb una mascareta i tenir accés a solucions hidroalcohòliques.

  • Podeu consultar quins usuaris romandran subjectes a aquesta obligació aquí.

  • En el transport privat particular i particular complementari de persones  de fins a nou places, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que s’utilitzin mascaretes i mantenguin la màxima distància possible.

  • En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places es podran desplaçar dues persones per cada fila de seients addicional a la del conductor, garantint la màxima distància possible. En el cas dels autobusos, es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca del conductor.

  • En els transports públics, privats complementaris i privats particulars de viatgers en vehicles de fins a nou places, els ocupants portaran mascareta quan no tots convisquin al mateix domicili.

  • En els vehicles en els quals només hi hagi una fila de seients hi podran viatjar dues persones sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes.

  • En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobus i transport ferroviari es podran utilitzar tots els seients.

  • En el transport públic col·lectiu urbà i periurbà es podran ocupar totes les places de seure i es procurarà la màxima separació entre els viatgers.

  • Els gestors dels nòduls de transport (estacions, intercambiadors, aeroports, estacions marítimes) s’aplicaran procediments i mesures organitzatives necessàries per procurar el moviment ordenat d’aquests en el seu pas per les instal·lacions. De la mateixa manera, es reforçaran els missatges i cartelleria recordant les mesures d’higiene i la necessitat de mantenir la distància de seguretat.

  • Les administracions competents podran establir els horaris comercials en els seus respectius àmbits per modificar-los per reduir la intensitat de la demanda en hores punta.

Notícies relacionades

Maó treu a licitació la construcció de la nova residència a la zona de l’antic quarter de Santiago

Es tracta d’una fita molt important d’un projecte que vam posar en marxa durant l’alcaldia de na Conxa Juanola

Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu