Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.

03/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE TMA/384/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE TMA/424/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/507/2020]

Nota 1: Algunes de les disposicions d'aquesta ordre ministerial han estat modificades amb l'entrada en vigor de l'ordre TMA/400/2020, que podeu consultar aquí.

Nota 2: Les modificacions incloses amb l'aprovació de l'ordre TMA/424/2020 estan incloses en aquest resum, tret d'aquelles a les que ja fa referència l'ordre TMA/400/2020.

 • S’estableix l’obligatorietat de portar mascaretes per als usuaris de transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. També els treballadors d’aquests serveis de transport que tenguin contacte amb els viatgers hauran d’anar equipats amb una mascareta i tenir accés a solucions hidroalcohòliques.

 • Podeu consultar quins usuaris romandran subjectes a aquesta obligació aquí.

 • En el transport privat particular i particular complementari de persones  de fins a nou places, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que s’utilitzin mascaretes i mantenguin la màxima distància possible.

 • En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places es podran desplaçar dues persones per cada fila de seients addicional a la del conductor, garantint la màxima distància possible. En el cas dels autobusos, es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca del conductor.

 • En els transports públics, privats complementaris i privats particulars de viatgers en vehicles de fins a nou places, els ocupants portaran mascareta quan no tots convisquin al mateix domicili.

 • En els vehicles en els quals només hi hagi una fila de seients hi podran viatjar dues persones sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes.

 • En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobus i transport ferroviari es podran utilitzar tots els seients.

 • En el transport públic col·lectiu urbà i periurbà es podran ocupar totes les places de seure i es procurarà la màxima separació entre els viatgers.

 • Els gestors dels nòduls de transport (estacions, intercambiadors, aeroports, estacions marítimes) s’aplicaran procediments i mesures organitzatives necessàries per procurar el moviment ordenat d’aquests en el seu pas per les instal·lacions. De la mateixa manera, es reforçaran els missatges i cartelleria recordant les mesures d’higiene i la necessitat de mantenir la distància de seguretat.

 • Les administracions competents podran establir els horaris comercials en els seus respectius àmbits per modificar-los per reduir la intensitat de la demanda en hores punta.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit