Reial Decret llei 9/2020 de mesures laborals complementàries

A través d’aquest Reial Decret llei s’estableix la prohibició d’acomiadar els treballadors com a conseqüència de la crisi del COVID-19.

28/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Nota: El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, ha introduït algunes modificacions menors en aquest Reial Decret-llei que no estan incloses en aquest resum.

Aquest reial decret ha estat validat pel Congrés dels Diputats el 9 d'abril del 2020.

  • Els centres, serveis i establiments sanitaris, així com els centres socials de majors, persones dependents i persones amb discapacitat s’entendran com a serveis essencials.
  • Les causes que permeten la suspensió de contractes i reducció de jornada previstes al Reial Decret llei 8/2020, no es podran entendre com causes justificatives de l’extinció del contracte de treball ni d’acomiadament.

  • El procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació s’iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l’empresa.

  • La suspensió dels contractes temporals suposarà la interrupció del seu còmput.

  • La duració dels ERTOs autoritzats a l'empara del que estableix el Reial Decret llei 8/2020 no podrà extendre’s més més enllà de la duració de la situació d'excepcionalitat.

  • Quan no es pugui celebrar l’Assemblea General de les societats cooperatives de forma telemàtica, el Consell Rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis.

Notícies relacionades

Resum del Reial Decret llei 19/2020

Entre altres mesures, es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Es crea una nova convocatòria d’ajuts per a autònoms afectats per la COVID a costa de retallar una convocatòria destinada a finançar les despeses derivades de la contractació de dones víctimes de violència masclista.