Mesures sobre el funcionament del Consell Insular

A través d’aquest decret s'estableixen una sèrie de mesures relatives al funcionament del CIM, així com organismes autònoms i ens dependents.

15/03/2020
[DOCUMENT .PDF OFICIAL PER DESCARREGAR]

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 75/2020

Nota: Les mesures d'aquest decret han estat flexibilitzades durant les darreres setmanes. Ho podeu consultar aquí i aquí.

A través d’aquest decret s'estableixen una sèrie de mesures relatives al funcionament del CIM, així com organismes autònoms i ens dependents:

 • Es consideren serveis essencials:

  • Els serveis assistencials titularitat del Consell Insular de Menorca, ja estiguin gestionats directament per aquest o a través d'entitats vinculades o dependents o, de manera indirecta, per tercers.

  • El servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

  • El servei de les brigades d'incidències i emergències de Carreteres

 

 • En canvi, el Consell decreta la suspensió de totes les activitats organitzades per la institució, els organismes autònoms i ens dependents (3.1); el tancament de molts centres i serveis titularitat del CIM (3.2); i la suspensió de cursos, programes i tallers (3.3); mentre duri l’estat d’alarma. També s’estableixen limitacions en els serveis de caràcter residencial i habitatges tutelats (3.4) i es limiten els serveis insulars següents:

  • Oficina de l’Institut de Joventut de Menorca i Oficina d’Habitatge, que mantindran els respectius serveis d’atenció telefònica i telemàtica

  • Els centres a Maó i Ciutadella del Servei Insular d’Acollida d’Animals, on només es permetrà l’accés limitat a persones voluntàries.

 • S’hauran de postposar els processos selectius o procediments de provisió de llocs de treball que estiguin en curs durant la crisi del COVID-19, exceptuant aquelles que estiguin relacionats amb les mesures adoptades de contenció d’aquesta crisi (art. 4).

 • Queden suspesos els termes i s'interrompen els terminis de tramitació dels procediments tramitats pel CIMe, els seus organismes públics i resta d'entitats vinculades i dependents. El còmput dels terminis tornarà a començar en el moment en que perdi vigència l’estat d’alarma (art. 5).

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit