Jornada Diversificació Econòmica

"El Corredor Mediterrani, oportunitat per a la indústria menorquina", conferència de Joan Amorós

27/10/2018

L'autor és el president de FERRMED, una associació internacional de caràcter multisectorial sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la impulsió d’un gran eix ferroviari de mercaderies que ha d’unir el sud i amb el nord d'Europa.