El Pla Insular de Cooperació tancarà el mandat amb un total de 7 milions en inversions

L’any 2019 el PIC comptarà amb 2,5 milions, els quals inclouen 1 milió d’euros addicionals per a la millora de les urbanitzacions, a repartir en funció de les zones i places turístiques de cada municipi.

13/12/2018
Josep Carreres i Maite Salord, a la Junta de batles Josep Carreres i Maite Salord, a la Junta de batles

El Pla Insular de Cooperació comptarà per a 2019 amb 2,5 milions d’euros per a destinar als municipis de l’illa. Al 1,5 habitual de cada any, s’hi afegeix en aquesta ocasió un milió més que serà destinat a les urbanitzacions de Menorca.

Així ho ha exposat avui vicepresidenta i consellera de Cooperació Local i Promoció Turística, Maite Salord,  durant la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, celebrada a Ferreries. Pel que fa a la dotació ordinària, el fons del Pla Insular de Cooperació (PIC) va destinat als projectes d’obres i serveis municipals. Cal subratllar que durant el present mandat s’hauran invertit 6 milions d’euros destinats al PIC ordinari, a més del milió extra enguany a per a les zones turístiques.

Pel que fa a la nova línia turística els criteris de distribució seran pel nombre de zones i places turístiques que té cada municipi i que són estat els següents:

 Assignació fixe.

El 35% del milió es repartirà de forma lineal, a parts iguals entre tots els possibles beneficiaris. Això fa que augmenti la ràtio d’import per habitant, corregint així els perjudicis que es podrien produir als municipis amb menys població per raons d’escala.

Nombre de places turístiques.

Amb una ponderació de 55/100, s’assignarà una part del pressupost en funció del nombre de places turístiques de cada municipi, en les tipologies d’apartaments, habitatges de vacances, hotels i apartaments, fent la distribució en funció del percentatge que el nombre de places de cada municipi representa en relació a les places totals de Menorca. Tot això segons les dades facilitades pel departament d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca.

Nombre de zones turístiques

El nombre zones turístiques, a més del de places esmentades a l’apartat anterior, és un indicador de la dispersió que es pot donar en un determinat municipi, la qual cosa fa que l’esforç hagi de ser major, i per tant dimensiona també la necessitat de determinades infraestructures i serveis municipals en el municipi. Amb una ponderació de 10/100, es fa una assignació en funció del percentatge que el nombre de zones de cada municipi representa en relació al nombre total de Menorca. Tot això segons les dades facilitades pel departament d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca, provinents de la zonificació continguda al Pla Territorial Insular.

En funció de cadascun d’aquests criteris, i per a cadascuna de les línies, d’acord amb les dades dels diferents ajuntaments, se’ls assigna un nombre de punts per criteri, als que se’ls aplica una quantitat d’euros per punt, donant com a resultat l’aportació màxima que poden percebre cada ajuntament.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres