Hem aconseguit que s’aprovi la proposta de dedicar 1.000 milions d’euros només a Educació

El Parlament també ha donat suport a un Pla Industrial Estratègic adreçat a Quesería Menorquina

25/09/2018
Els tres diputats de MÉS per Menorca al Parlament. Els tres diputats de MÉS per Menorca al Parlament.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts la proposta de resolució de MÉS per Menorca (derivada del Debat de Política General de la CAIB) que demanava de dedicar 1.000 milions d’euros del Pressupost per al 2019 només en Educació. En total, ha obtingut 54 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.

MÉS per Menorca duia temps lluitant per aconseguir aquesta xifra, ja que la presidenta Armengol havia promès 1.000 milions, però a repartir entre Educació i Formació. El diputat Nel Martí ha assegurat que és “una mesura justa i molt necessària” perquè “l’educació és clau i 1000 milions d’euros en Educació permetran donar més suport a l’atenció a la diversitat, reduir ràtios i millorar infraestructures”.

També ha estat aprovada la proposta que insta el Govern a tramitar i aprovar un Projecte Industrial Estratègic del sector lleter menorquí, que exploti les sinergies entre els actius ramaders i industrials i que afavoreixi un reforçament de les expectatives empresarials de Quesería Menorquina. Aquest pla podria contemplar, per exemple, l’ús de matèria primera local abans que importar-la de fora com passa ara. La proposta ha estat acceptada de manera unànime amb 56 vots a favor.

Altres propostes importants que s’han aprovat són l’estudi de l’OSP entre Menorca i Barcelona, o la compensació al tràfic insular de mercaderies.
 

En total, de les 16 propostes presentades per MÉS per Menorca se n’han aprovades un total de 15.

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE MÉS PER MENORCA  (Totes aprovades exepte la número 11)

 

1.               El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar les compensacions per manutenció i allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.

2.               El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que finalitzi el primer trimestre de l'any 2019.

3.               El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta a continuar aquesta tasca a través del Pla de Menorca Talaiòtica 2018-2020.

4.               El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar amb més efectius econòmics i de personal el desplegament del Decret de Posidònia.

5.               El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.

6.               El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat i la Comissió Europea la declaració d’obligació de servei públic (OSP) de la ruta  Menorca-Barcelona.

7.               El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què la secció del pressupost de l’any 2019 corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una dotació mínima de 1.000 milions d’euros.

8.               El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar un suport decidit al centres docents amb Pla d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels recursos humans i materials necessaris perquè les experiències reïxin.

9.               El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears  a ampliar el programa TISE a tots els instituts d'educació secundària de les Illes Balears.

10.             El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar l'elaboració d'una pla d'atenció a la diversitat en el sistema educatiu que sistematitzi totes les accions adreçades a la inclusió educativa.

11.             El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir una nova línia d'ajuts a les entitats representatives de la comunitat educativa destinada (federacions de pares i mares, associacions de docents i associacions de directors) exclusivament a dotar-les de recursos humans que els permetin dur a terme la seva comesa en condicions.

12.             El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar i aprovar un Projecte Industrial Estratègic del sector lleter menorquí, que exploti les sinergies entre els actius ramaders i industrials i que afavoreixi un reforçament de les expectatives empresarials de Quesería Menorquina.

13.             El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com un mèrit en les convocatòries de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions.

14.             El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment del Reial Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al tràfic interinsular de mercaderies

15.             El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació del Reial Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de les compensacions al tràfic de mercaderies, atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits sense etablir un sostre màxim a repartir i per excloure aquestes compensacions del règim de minimis, en coherència amb el que estableix la Llei del Règim Especial de les Illes Balears.

16.             El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat.

 

Etiquetes

Notícies relacionades

MxMe proposa que el debat públic sobre la Llei Reserva de Biosfera es faci a Menorca

Els menorquinistes fan una valoració positiva del procés de negociació i esperen que el text que s'aprovi al Parlament sigui el més fidel possible al que va sortir del Consell