El lloguer turístic només serà possible, provisionalment, a les urbanitzacions

La mesura afecta els habitatges ubicats en zones turístiques, plurifamiliars inclosos, a l’espera que la revisió del Pla Territorial Insular pugui admetre’n també a nuclis urbans tradicionals i en sòl rústic.

17/07/2018

La sessió plenària del Consell de Menorca va aprovar aquest passat dilluns la delimitació provisional de zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatge d’ús residencial. Aquesta aprovació esdevé la tramitació final de la normativa després de superar tots els passos administratius que van culminar amb l’informe favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient aprovat el passat dijous 12 de juliol.

Des del Consell Insular de Menorca es vol reiterar que els principis que han imperat en la decisió presa de cara a la zonificació del lloguer turístic es basen en dos eixos. Per un costat, la prevalença del model territorial actual. Així, s’ha agafat com a base la distribució dels usos del sòl que marca l’actual PTI. I per l’altre costat, s’ha basat en el principi de la prudència, ja que es tracta d'una normativa transitòria a l’espera de poder preveure en la revisió del PTI els corresponents recursos normatius en aquesta matèria.

Així, la revisió del PTI, que és l'eina de planificació territorial adient, haurà de donar una resposta basada en l'equilibri entre el creixement sostenible i l'impacte ambiental i territorial. D’aquí que altres qualificacions del sòl (nuclis residencials tradicionals o edificacions en rústic) hauran d’esperar al que determini el nou PTI per saber quins espais o zones podran ser susceptibles d’incorporar el lloguer d’estades turístiques.

Amb el que es va aprovar al Consell, i una volta publicat al BOIB, el interessats amb propietats dins les delimitacions aprovades per al lloguer turístic podran presentar una Declaració Responsable i podran comercialitzar legalment el seu habitatge des del mateix moment en què es presenti la Declaració.

D'aquesta manera, el Consell Insular de Menorca és la primera institució de les Balears que aconsegueix aquesta fita i els menorquins els primers ciutadans que podran comercialitzar habitatges plurifamiliars per a lloguer turístic de manera legal.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres