El Consell convoca 9 places d’allotjament per a estudiants a la Casa de Menorca de Barcelona

Els interessats han d’estar empadronats a qualsevol municipi de l’illa que cursin estudis universitaris de primer, segons i tercer cicle o formació professional i altres que no es puguin cursar a Menorca. (Consulta les bases i accedeix a la sol·licitud).

23/05/2018

El Consell de Menorca posa 9 places d’allotjament a la Casa de Menorca de Barcelona a disposició d’estudiants menorquins. Així quedà reflectit a les bases que regulen la selecció dels joves menorquins que opten a residir a la Casa de Menorca a Barcelona i la convocatòria corresponent al curs acadèmic 2018-2019, les quals van ser aprovades per l’Equip de Govern de l’ens insular.

Segons aquestes bases, els beneficiaris han de ser estudiants empadronats a qualsevol dels municipis de Menorca, que estudiïn o que iniciïn estudis universitaris de primer, segon i tercer cicle; estudis de formació professional que no es puguin cursar a Menorca, estudis oficials de durada superior a un any que no es puguin cursar a l'illa i qualsevol estudi post-obligatori que s'hagi de cursar fora de l’illa, a Barcelona capital i província.

El règim d'estada a la Casa de Menorca és de lloguer en habitació compartida i la selecció es farà per criteris econòmics i acadèmics.

Les sol·licituds s'han de presentar a les oficines del Servei  d’Atenció al Ciutadà a Maó i a Ciutadella i a la resta d'ajuntaments dels municipis que no disposen d'oficines del Consell Insular. El termini per fer-ho acaba dia 28 de juny. 

La finalitat d’aquesta iniciativa és que cap persona amb voluntat de cursar estudis que no es puguin realitzar a l’illa de Menorca no els cursi per manca de recursos econòmics.

Consulta:

- Bases per a la selecció d'aspirants a l'allotjament a la Casa de Menorca.

- Model normalitzat de sol·lcitud.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres