El Consell ajuda als joves en l'adquisició d'aparells, permisos de conducció i formació

S’incrementa en un 100% l’ajut destinat a l’obtenció de permisos de conducció, amb l’objectiu d’impulsar l’obtenció de permisos professionals

12/06/2022

El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports convoca els ajuts per a joves que el 2022 compleixen de 18 a 30 anys per adquirir equips informàtics, obtenir permisos de conducció i participar en activitats formatives no acadèmiques, per satisfer les necessitats laborals i educatives i contribuir a la realització del seu projecte de vida.

La partida destinada el 2022 a aquests ajuts compta amb 75.000 €, 25.000 € més que l’any anterior.

La convocatòria d’enguany, a proposta del Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, incrementa en un 100% la quantia màxima de les ajudes per a l’obtenció de permisos de conducció, que passa dels 500 als 1.000€.

La consellera de Mobilitat, Francesca Gomis, justifica aquest increment per la manca de conductors professionals a Menorca, i la necessitat de les empreses de transports de poder tenir una borsa de candidats per aquesta ocupació. El cost de la formació i les taxes per obtenir un permís de conducció professional són una barrera perquè molts joves decideixin treure’s aquests permisos i poder optar a una feina de conductor. El conseller Miquel Àngel Maria creu que l’increment de les ajudes per aquesta finalitat pot ser un important estímul per despertar vocacions professionals en aquest àmbit.

Línia 1: Ajuts a l'adquisició d'equips informàtics: per al finançament de les despeses de compra d'ordinadors, tauletes, impressores, encaminadors, repetidors i altres amb funcionalitats equivalents, necessaris per estudiar o treballar. Import màxim que es pot concedir: 500 €.

Línia 2: Ajuts a la formació no reglada (inclou dos tipus d'ajuts):

Línia 2a: Ajuts per a l'obtenció de permisos de conducció AM, A1, A2, A i B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, llicències de conduir LMC i LVA i el curs de formació per obtenir la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera de mercaderies i/o de viatgers (CAP). Import màxim que es pot concedir: el 50 % del cost , fins a un màxim de 1.000 €.

Línia 2b: Ajuts per participar en activitats formatives no reglades artístiques,
culturals, de lleure i esportives. Import màxim que es pot concedir: 300 €.

Per optar a aquests ajuts s’ha de complir un requisit econòmic dels dos següents, el que més convengui a cada jove (vegeu l’increment d’aquests límits en cas de més d’un membre de la unitat familiar):

Opció A: Tenir uns ingressos el 2021 que no superin els 19.771,50 €.

Opció B: Tenir els 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud el 2022 uns ingressos que no superin els 4.942,88 €.

El termini de presentació de sol·licituds inicia el dia de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB i finalitza el 31 de juliol de 2022.

Les despeses s’han de justificar com a data límit el 30 de setembre de 2022.

Notícies relacionades

El Consell destina 445.000 euros per a projectes de sostenibilitat a establiments turístics

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera concedeix els ajuts BGreenMenorca finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible

El Consell dedicarà 10 M€ en projectes d'aigua

Juaneda: "Apostam per millorar la gestió de l'aigua, amb visió insular i de la mà de tots els municipis, per encarar un futur cada vegada més difícil per les conseqüències del canvi climàtic, on serà clau l'eficiència i l'aprofitament dels recursos"