Llei Menorca Reserva de Biosfera: l'eix de totes les polítiques

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

07/04/2022

En  uns moments de profunds canvis globals que veim com s’estan produint a tots els nivells, la Llei Menorca Reserva de Biosfera significarà una oportunitat única, un abans I després en les politiques que afecten a totes les menorquines I els menorquins.

Què es pretén amb aquesta llei? Fonamentalment, que la declaració com a Reserva de Biosfera sigui molt més que un segell. Que poguem donar un fort impuls al nostre territori en un moment clau per a Menorca, assegurar la dotació de recursos econòmics, garantir que avancem en la línia del desenvolupament sostenible tal I com contemplen els objectius de l’Agenda 2030 adoptats per l’ONU: la sostenibilitat ha de ser, si volem tenir futur, l’eix de totes les polítiques que es duguin a l’illa, en definitiva consolidar I enfortir un model de desenvolupament que harmonitzi els usos humans amb el manteniment del patrimoni natural que és el valor més preuat de Menorca I allò que ens diferencia de la resta de territoris.

 

Enfortir la capacitat d’intervenció I de decisió de les menorquines I els menorquins

Un dels principals objectius de la llei és enfortir la capacitat d’intervenció I de decisió del Consell Insular en la gestió de matèries que afecten els interessos de Menorca. Pretenem que es transfereixin i/o es deleguin funcions executives I de gestió sobre qüestions tan importants per a una comunitat insular com són totes aquelles referents a l’aigua   (recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius i règim general d’aigües), així com les relatives a monts i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures, la gestió dels espais naturals protegits o les activitats recreatives en aigües interiors.

Aquest escenari que dibuixa la llei permetrà gestionar d’una forma  més eficient els recursos de Menorca des de Menorca, com és l’exemple    la vigilància i control dels aqüífers de Menorca i de les instal·lacions del cicle integral de l’aigua i el foment de l’aprofitament de les aigües pluvials i reutilització de les aigües depurades.

 

Gestió diferenciada de la sostenibilitat

La Llei permetrà  integrar els principis de la Reserva de Biosfera en la majoria de polítiques sectorials i disposar d’un marc específic que permeti dur a terme una gestió insular i diferenciada de la sostenibilitat. Així, fa referència a la protecció del paisatge, la biodiversitat i el patrimoni; al model turístic propi de Menorca; a l’Estratègia Menorca 2030;  a Agenda Urbana de Menorca; al Pla d’Ordenació de la Costa i del Litoral de Menorca; a la millora de la qualitat de l’aire, als criteris ambientals en la contractació del sector públic i a mesures sobre residus. Finalment, voldríem destacar que un dels pilars bàsics de la xarxa de reserves de biosfera és la recerca i la transferència de coneixement.

Així, es confirma la importància de comptar amb les eines necessàries per gestionar Menorca, com a Reserva de Biosfera, d’una forma diferenciada. Cal destacar la possibilitat que tindrà el Consell de regular l’entrada de vehicles a motor. Una decisió que podrà prendre en funció de la realitat de cada moment i a partir de dades objectives en relació a la càrrega turística de l’illa. Per altra banda, i no menys important, amb l’aprovació d’aquesta llei es consolidaran el full de ruta cap a la descarbonització de Menorca, fent una aposta clara per les energies renovables.

Així, es confirma la importància de comptar amb les eines necessàries per gestionar Menorca, en tant que Reserva de Biosfera, d’una forma diferenciada. En aquest sentit, cal destacar la possibilitat que tindrà el Consell de regular l’entrada de vehicles a motor. Una decisió que podrà prendre en funció de la realitat de cada moment i a partir de dades objectives en relació a la càrrega turística de l’illa. Per altra banda, i no menys important, amb l’aprovació d’aquesta llei es consolidaran el full de ruta cap a la descarbonització de Menorca, fent una aposta clara per les energies renovables, essencial en un context d’emergència climàtica com la que vivim.

 

Impuls als sectors econòmics estratègics

En aquest cas, esteim xerrant d’un dels apartats més importants de la Llei. Destacaria la referència que fa al paper estratègic del sector primari. La llei reconeix la importància dels agricultors i ramaders professionals que contribueixen a l’activitat productiva de l’illa i al seu model agroalimentari, així com la imprescindible labor en la conformació i conservació del paisatge rural i territorial.

Amb aquesta llei es preveu consolidar l’agricultura, la ramaderia I la pesca com a sectors estratègics per a l’economia de Menorca, garantir el benestar i qualitat de vida dels professionals i les seves famílies que, en moments com els que vivim, podem veure les dificultats que tenen per sobreviure en el context actual.  El sector pesquer també resulta clau en la transformació social i econòmica, ha esdevingut una activitat professional que, per una banda ajuda a garantir la sostenibilitat ambiental en el medi marí, no hem d’oblidar que la major part de la zonificació de la Reserva de Biosfera és en el medi marí.

Un dels aspectes més importants de la llei és el foment del consum de productes locals. En el context actual ha quedat demostrat que la dependència exterior de diferents recursos ens ha conduit a una escalada incontrolada dels preus. La Llei farà que les administracions hagin d'emprendre polítiques públiques per fomentar el consum de productes de l’illa entre la població i els sectors escolar, hospitalari, comercial, turístic o de restauració, responent a dos objectius, en primer lloc, el d’enfortir i dinamitzar l’economia insular , en segon lloc, reduir els efectes del canvi climàtic i finalment, garantir una millor salut dels ciutadans ja que el producte de proximitat és garantia de producte saludable.

La indústria i l’artesania també són claus per la generació de riquesa i producció de productes de qualitat. Amb aquesta llei, les administracions hauran d'emprendre polítiques per fomentar les activitats artesanals i industrials, la seva professionalització, innovació i dinamització, aconseguint la diversificació econòmica basada en el cooperativisme i l’enfortiment de sinergies entre els sectors.

 

Finançament

El finançament, de com a mínim 5 milions d’euros, ha de permetre gestionar Menorca d’una manera diferenciada i fer polítiques coherents amb el model de societat que volem.

Per una banda, tal com hem dit, apostar pel sector primari, fonamental per a la conservació del territori i la biodiversitat, complementant les ajudes del contracte agrari de la Reserva de Biosfera (CARB), extenent les ajudes al sector pesquer i al sector forestal.

Per altra banda, la gestió de la mobilitat és clau en un moment en que la necessitat de reduir  les emissions de gasos d’efecte hivernacle esdevé inqüestionable. Així mateix, una gestió sostenible dels espais naturals  i l’optimització de les infraestructures actuals fan imprescindible una aposta clara cap a una mobilitat sostenible, basada en el foment del transport públic. De la mateixa manera, la recuperació de camins públics, inclús el Camí de Cavalls, la seva preservació i conservació són polítiques que es podran garantir amb els recursos econòmics que estableix la Llei.

En definitiva, aquesta llei significa una oportunitat única perque la sostenibilitat signifiqui qualitat de vida per a totes les menorquines I els menorquins, els d’ara I els que vindran, construint el futur des del respecte a un entorn que estimam I que volem preservar.

Notícies relacionades

Menorca solidària

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

En quin punt es troba el projecte de Menorca Talaiòtica?

Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports