Millora la dotació de papereres i contenidors grocs i blaus a les instal·lacions esportives

S'han subministrat 804 papereres i 464 de contenidors per a la recollida separada d’envasos lleugers i paper cartó

20/02/2022

La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, així com les diferents ordenances municipals, estableixen com a obligació de les persones i entitats usuàries del servei de recollida de residus, la separació en origen dels residus.

Per tal de reforçar el sistema de recollida selectiva, a finals de novembre de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consorci i Ecoembes per millorar la contenerització de la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i brics (contenidor groc) i paper i cartó (contenidor blau), incrementar les quantitats recuperades i augmentar els percentatges actuals de reciclatge d’aquest tipus de residus.

L'abast d'aquest acord preveia incrementar la dotació de contenidors de càrrega posterior i papereres grogues i blaves a ubicar en les instal·lacions esportives de l’illa de Menorca, per ampliar i estendre el sistema de recollida actual.

Les instal·lacions esportives són un espai en el qual conflueixen persones de totes les edats per desenvolupar una activitat física o esportiva. En aquest sentit, el president del Consorci de Residus i Energia de Menorca i conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Josep Juaneda, destaca que entre els valors socials i educatius que es promouen en la pràctica de qualsevol esport també hi han de ser present els valors ambientals, i és important que les administracions facilitin a tots i totes les esportistes de Menorca la gestió dels residus que es deriven de la pràctica de l'esport de forma coherent amb la protecció i conservació del nostre entorn.

Ecoembes ha proporcionat un total de 804 papereres i 464 contenidors per a la recollida separada de paper i cartró i envasos lleugers, mentre que el Consoci per la seva part ha portat a terme la coordinació amb les entitats locals responsables de la gestió de les instal·lacions esportives i el lliurament d’aquest material, que s'ha dut a terme durant l'última setmana.

Notícies relacionades

Comença la recollida porta a porta a Maó i Es Castell

El servei es començarà a implantar de forma progressiva dia 1 de juliol

El Consell ajuda als joves en l'adquisició d'aparells, permisos de conducció i formació

S’incrementa en un 100% l’ajut destinat a l’obtenció de permisos de conducció, amb l’objectiu d’impulsar l’obtenció de permisos professionals