Llei Menorca Reserva de Biosfera: Decisions coherents amb el model de societat que volem

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

08/09/2021

El context social i econòmic actual és resultat d’una sèrie de factors interconnectats que posen de manifest que ens trobam en un moment de canvi que podem intuir que va molt més enllà del qüestionament del model turístic, per posar només un exemple. Possiblement, ens trobam en una dinàmica de canvis a molts nivells, tots ells emmarcats en la necessitat de crear una nova forma de viure i conviure amb el nostre entorn. Així, podríem dir que ens trobam davant un canvi de paradigma que posa en qüestió tots aquells valors que fins ara ens han regit com a societat i que, en canvi, ja no ens serveixen per construir el nostre futur.

L’adquisició d’aquests nous valors es dóna a diferents nivells i a diferents escales temporals. Menorca ofereix un context que afavoreix el canvi de paradigma. La seva dimensió, la seva cultura i el propi territori permeten servir d'exemple en aquest moment de canvis, i ja en tenim qualque exemple, com és el model d’educació 0-3 o el model territorial. El disseny i les preses de decisions per aconseguir un model de societat basat en el desenvolupament sostenible s’ha de fer des d’una perspectiva global, integrant tots els factors i agents que intervenen en la nostra comunitat. En aquest sentit, és imprescindible que des de les institucions es prenguin decisions a partir de la realitat menorquina i en benefici de la mateixa, sense cap altra condicionant que alteri el model de societat que projectam, i açò només és possible si prenem les decisions sobre el nostre futur des de i per Menorca.

Així, a Menorca es plantegen noves i ambicioses necessitats de regulació i de gestió, tant en els aspectes de la reserva ja consolidats —ordenació del territori, protecció dels espais naturals, conservació del paisatge, de la biodiversitat i del patrimoni històric, gestió dels residus—, com en els nous reptes que s’han d’afrontar: actuar davant l’emergència climàtica; apostar per l’eficiència energètica i la descarbonització i per un turisme i una mobilitat sostenibles; millorar la gestió dels recursos hídrics i dels sistemes de sanejament; complir els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola; preservar la vocació agrària i ramadera del sòl rústic de Menorca; ordenar la costa i el litoral; gestionar el medi marí amb criteris de sostenibilitat; salvaguardar el patrimoni cultural immaterial; potenciar l’educació i la recerca per a la sostenibilitat; millorar la qualitat de l’aire de Menorca; o fomentar el model alimentari menorquí, la gastronomia i el consum de productes locals, entre altres. Hi ha, en definitiva, un consens en l’àmbit científic sobre la necessitat inajornable d’avançar en la línia del desenvolupament sostenible amb l’objectiu d’avançar, també, en el progrés i el benestar de la població.

En aquest sentit, en un futur més o menys immediat comptarem amb la Llei de Menorca Reserva de Biosfera l’objectiu de la qual és que la declaració vagi acompanyada d’un instrument normatiu específic que representi donar un fort impuls a la reserva en un moment clau per a Menorca i assegurar que avancem en la línia del desenvolupament sostenible tal i com contemplen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 adoptats per l’ONU, per la qual cosa la sostenibilitat ha de ser, de manera indefugible, l’eix de totes les polítiques que es duguin a terme a l’illa, amb la voluntat de consolidar i enfortir un model de desenvolupament que harmonitza els usos humans i el patrimoni natural, avui, el valor més preuat de Menorca i allò que ens diferencia de la resta de territoris.

Dins aquest context, la Llei de Menorca Reserva de Biosfera suposa, sens dubte, una fita importantíssima en el sentit que permetrà avançar en una gestió diferencial a Menorca com a reserva i dotar-la dels recursos necessaris per fer-ho. I també, és clar, representa una oportunitat única per debatre i compartir idees sobre com ho hem de fer. L’actual Agència Menorca Reserva de Biosfera compta amb diferents eines de gestió i recursos (segurament és necessari revisar si són suficients) per aconseguir els objectius plantejats en el Pla d'Acció RB o l'Estratègia Menorca 2030. D'altra banda, compta amb els òrgans de representació de tota la societat menorquina, com són la Junta de Batles Reserva de Biosfera, el consell científic o el consell social que assessoren i acompanyen l’acció executiva. Una estructura creada amb estatuts propis el 2008, però susceptible de ser revisada o modificada, sempre pel bé comú i pel projecte de Menorca com a Reserva de Biosfera.

Per tant, és evident que vivim un moment clau del futur de l'illa. Cal prendre decisions valentes que siguin conseqüents i coherents amb el model de societat que volem, sempre des del respecte al nostre entorn. I en això, estic convençut que tots els menorquins i menorquines ens hi trobarem

Notícies relacionades

Quin camí fan els nostres residus?

Esteve Barceló, director insular de Medi Ambient

Un nou futur industrial per a Menorca

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera