El Consell critica que el Govern discrimini a les escoles de música de l'illa amb les ajudes

L’aportació per als ensenyaments no reglats, un 64% inferior a la que es concedeix a les escoles que imparteixen el programa PREP, i un 53% inferior als ensenyaments reglats, penalitza directament totes les escoles de música de Menorca

22/04/2021

El BOIB de dia 17 d’abril ha publicat la resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al curs 2020-2021 per contribuir al sosteniment de les escoles de música i dansa de les Illes Balears reconegudes per la Conselleria d’Educació de titularitat pública.

Segons el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, les bases d’aquesta convocatòria es corresponen amb el tipus d’escoles de música majoritàries a Mallorca, però ignoren la realitat molt diferent d’aquest sector a Menorca, amb el resultat d’una discriminació directa de les escoles de música menorquines, que tenen matriculats més de 2.000 alumnes que cursen ensenyaments no reglats.

La convocatòria del Govern preveu una subvenció de 85€ per alumne i any per a les escoles de música que imparteixen el programa PREP, i de 65€ per alumne i any per a les escoles que imparteixen ensenyaments reglats. En canvi, se subvencionen amb només 30€ per alumne i any les escoles de música que imparteixen ensenyaments no reglats, que són la totalitat de les escoles de música de Menorca. Aquesta reducció de la subvenció per als ensenyaments no reglats representa una diferència del 64% i del 53% respecte a l’ajuda atorgada a les escoles de música que imparteixen el programa PREP i ensenyaments reglats, respectivament, de les quals a Menorca no n’hi ha cap.

Per altra banda, la convocatòria es restringeix a les escoles de música reconegudes de titularitat pública, una circumstància que no es dona a tots els municipis de Menorca, on hi ha algunes escoles reconegudes que són gestionades per entitats culturals en conveni o amb un suport directe del seu Ajuntament, sense ser de titularitat pública. Aquestes escoles queden directament fora de l’ajuda del Govern.

Pel conseller Maria, aquesta discriminació no és justificable, i demostra la persistència d’un model de suport a l’educació musical per part del Govern que no té en compte l’evolució diferenciada que ha anat fent aquest sector a cadascuna de les Illes Balears. El conseller recorda que el darrer Pla d’Ensenyaments Artístics del Govern és de 2007, i que tenia una vigència de 7 anys, fins el 2013. Des d’aleshores, el Govern no ha elaborat cap nou Pla d’Ensenyaments Artístics.

Ja en el moment d’aprovació d’aquell Pla, el Consell Insular i els ajuntaments de Menorca van expressar la seva discrepància amb un ordenament de l’ensenyament musical a les Illes Balears que ignorava completament el model que s’ha seguit a Menorca, basat en l’ensenyament musical com un itinerari flexible i amb una perspectiva de formació integral de l’alumne, diferenciat dels ensenyaments reglats i professionals, que ja són coberts pel Conservatori de Música de Menorca. Aquell Pla, avui caducat, responia a la realitat de Mallorca, on les escoles de música han optat històricament per un altre model, basat en la creació de conservatoris municipals i en la preferència pels ensenyaments reglats. El Consell Insular de Menorca i els ajuntaments van reclamar una planificació diferenciada per illes, que donés resposta a distints models pedagògics i organitzatius, però no van ser escoltats. Catorze anys després de l’aprovació d’aquell Pla, la situació continua igual.

Miquel Àngel Maria ha afirmat que si el Govern és incapaç de donar una resposta adequada a aquesta diversitat entre illes, l’única alternativa adequada serà que el Govern traspassi els doblers als consells insulars, i que aquests afegeixin el finançament del Govern a les seves pròpies convocatòries de suport a les escoles de música de la seva illa. En aquest sentit, Maria reclama que els Pressuposts de la CAIB per l’any 2022 contemplin aquesta transferència de fons als consells insulars, de la mateixa manera que ja es fa amb l’aportació del Govern per a les beques d’estudis superiors fora de l’illa de residència, i proposa que els fons es distribueixin en proporció a la població de l’illa i al percentatge d’alumnes de les escoles de música damunt el total de població.

Maria recorda que el Consell Insular de Menorca, atenent a la reclamació d’un millor finançament per part dels ajuntaments i les escoles de música, es va comprometre a incrementar un 40% la seva aportació per l’any 2019, i a continuar incrementant amb un 10% anual aquesta contribució fins assolir un terç del cost global que suporten el conjunt d’administracions públiques per al manteniment d’aquesta oferta educativa. El Govern, en canvi, ha estat 11 anys (des de 2010) sense fer cap aportació, i ara que la recupera ho fa amb una partida de 250.000€, clarament insuficient per resultar significativa per al conjunt de Balears, i amb uns criteris que perjudiquen el model menorquí i contribueixen a mantenir la precarietat del professorat i el preu de les quotes que han d’abonar els alumnes per garantir la viabilitat de les escoles.

Notícies relacionades

Ara comença tot

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

Més per Menorca demana el cessament de la directora insular Marta Febrer

Exigim al president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca, que cessi immediatament a la directora insular, Marta Febrer, per haver organitzat una festa privada al Llatzeret

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit