L'Ajuntament de Sant Lluís substitueix 88 llumeneres del polígon industrial per instal·lacions LED

Possibilitarà que tota la zona estigui il·luminada amb llumeneres LED, incrementant així l’eficiència energètica, reduïnt el consum i la factura elèctrica que paga l’Ajuntament

25/02/2021

L’Ajuntament de Sant Lluís està portant a terme durant aquests dies la substitució de 88 llumeneres del polígon industrial per a instal·lar dispositiu amb tecnologia LED. L’actuació, que s’ha adjudicat a l’empresa Domoelin SL per un import de 38.482,82€ (IVA inclòs), possibilitarà que tota la zona estigui il·luminada amb llumeneres LED, incrementant així l’eficiència energètica, reduïnt el consum i la factura elèctrica que paga l’Ajuntament.

L’actuació implica concretament la substitució de 88 llumeneres que funcionaven amb vapor de sodi per llumeneres amb tecnologia LED. Aquest canvi farà que aquests punts de llum passin de consumir anualment 89.663 kWh a consumir-ne 37.643, és a dir, una reducció d’un 58 per cent. Açò implicarà també una important reducció de la despesa elèctrica municipal, ja que es calcula que cada any s’estalviaran 8.840,90 euros. D’aquesta manera, es preveu que la inversió s’amortitzi en un termini de 5 anys.

Cal recordar, a més, que les llumeneres LED impliquen un menor manteniment que la tecnologia tradicional i, en canvi, tenen una duració molt major. Així, es calcula que les llumeneres instal·lades ara tenen una vida útil de fins a 50.000 hores, quan les que hi havia fins ara la tenien d’unes 12.000 euros, és a dir, quatre vegades menys.

Amb aquesta actuació, el polígon industrial de Sant Lluís passarà a estar il·luminat exclusivament amb llumeneres de tecnologia LED, apostant així per la sostenibilitat de les instal·lacions municipals.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE