Inici de les noves obres d'ampliació de l'abocador de Milà II

En aquest cas es tracta de l'ampliació de la Cel·la 2. La importància d’aquesta obra rau en el fet que és l’única instal·lació d'abocament de l'illa i rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de Menorca.

14/01/2021

Dia 12 de gener de es va dur a terme l’acta de comprovació de replanteig de les obres del projecte constructiu de la cel·la 2, amb la qual cosa aquestes poden iniciar-se formalment. L’actuació forma part de les previsions incloses al pla director sectorial de prevenció i gestió dels residus no perillosos de Menorca, aprovat definitivament el juny de 2020.

Aquest projecte també va ser autoritzat el mes de juny de 2020 pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada consistent en la construcció de la cel·la 2 de l'ampliació de l'abocador de Milà II.

Una vegada superat el tràmit ambiental, la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca va aprovar inicialment el projecte constructiu el mes de juliol de 2020, i posat a exposició pública per quedar aprovat definitivament el mes de novembre de 2020.

La construcció de la cel·la 2, amb una vida útil estimada d’uns 8 anys, permetrà el relleu de l'actual cel·la en explotació, anomenada cel·la 3, que està esgotant la seva capacitat. La importància d’aquesta obra rau en el fet que és l’única instal·lació d'abocament de l'illa, i que rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de l'illa, així com aquells residus que no poden ser valoritzats prèviament. Convé recordar que el tractament de residus sempre duu associat una fracció de rebuig que no es pot valoritzar, i que només té com a darrera opció possible l'abocament, motiu pel qual totes les plantes de tractament han de disposar d'un abocador associat per a tancar el cicle de gestió dels residus.

L'ampliació de l'abocador de Milà II està constituït per diferents cel·les. Les cel·les actualment en actiu són les cel·les 3, E i C. Les cel·les 3 i E, a dia d’avui, es gestionen com a una única cel·la, (cel·la 3), i rep residus no perillosos, mentre la cel·la C està destinada a residus perillosos (cendres i amiant). La resta de cel·les (2, 1 i 0) es troben pendents de construir.

Notícies relacionades

L’ocupació, eix temàtic del II Fòrum Menorca Illa Jove

El pròxim dijous 28 a les 19 h de gener tindrà lloc el II Fòrum Menorca Illa Jove: L’OCUPACIÓ que volem

Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de l’illa

Es tracta del document que descriu les iniciatives que s'impulsen o s'impulsaran en el futur a l'illa per fer la transició energètica i assolir el 2030 el 85% de cobertura elèctrica amb renovables