El PTI, un Estatut d’Autonomia de Menorca?

Miquel Maria, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

08/01/2021

Al Ple del Consell Insular de Menorca del passat 21 de desembre, en el qual vam aprovar inicialment la revisió del Pla Territorial de Menorca, el portaveu del PP, Carlos Salgado, es va mostrar escandalitzat perquè convertim el PTI, «una norma d’ordenació territorial, en un autèntic estatut d’autonomia de Menorca» que s’extralimita completament perquè a través d’aquest instrument ens volem ocupar de tot.

Ves per on: açò que el portaveu popular llançava com un sever retret, com la denúncia d’un abús execrable, és, ben mirat, la millor alabança que se’ns podia fer! 

Efectivament: la gran intuïció del PTI de 2003, que es ratifica amb la revisió actualment en marxa, és maximitzar les possibilitats d’autogovern de Menorca a través d’aquest instrument normatiu per organitzar, ordenar i regular tota l’activitat sobre el territori fràgil de l’illa. És així, i no ens n’empegueïm. Al contrari: com més amplitud de mires tengui el PTI, com més capaç sigui d’estructurar globalment l’acció humana sobre l’illa de Menorca, més i millor complirà el seu objectiu.

El Consell Insular és el govern de Menorca, però el seu lideratge polític no és automàtic: ens l’hem de guanyar cada dia. Les potencialitats d’autogovern del Consell, com expressió de la voluntat de tots els menorquins i menorquines en relació a tot allò que ens és propi, encara s’han de desplegar molt més. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que els consells insulars són institucions de la CAIB, no només una administració local supramunicipal com les diputacions provincials a la resta de l’Estat. Però el perill del centralisme mallorquí o madrileny, disfressat de coordinació, sempre és una amenaça per les possibilitats d’exercir i aprofundir l’autogovern de Menorca dels menorquins a través del Consell Insular. 

El Consell Insular de Menorca no és una sucursal del Govern Balear. Ha de fer Política en majúscules, ha de liderar l’esdevenir de Menorca afavorint la màxima participació i implicació de tots els agents de la societat menorquina, ha de marcar el rumb pel qual hem de navegar en aquest tros de món del qual en som responsables. I és per açò que s’ha de saludar com una gran oportunitat, i no com un problema, que el PTI, la principal norma que regula l’ordenació territorial de l’illa pugui, amb totes les de la llei, anar molt més enllà dels aspectes estrictament urbanístics. El Consell Insular no pot fer lleis, però si a través del PTI podem maximitzar la nostra sobirania insular fins el límit d’allò legalment possible, ho hem de fer, i n’hem de presumir. 


El PTI, en efecte, permet ajustar, adaptar i concretar a la realitat de Menorca el que estableix l’ordenament legal de manera general en moltes matèries, no només en tema urbanístic. Ens permet definir la zonificació de les àrees residencials, turístiques i de sòl rústic, la distribució dels equipaments de tot tipus —instal·lacions per a la producció d’energia, les escoles, les carreteres, l’aigua i els residus—, ens permet modular el creixement, prevenir l’especulació amb una visió social dels drets sobre la propietat i, especialment, sobre l’habitatge, protegir l’activitat agrària i evitar que el camp es converteixi en un solar a l’espera de ciment. I més, molt més. 

En efecte, senyor Salgado: el PTI és, al mateix temps, una normativa ambiciosa i de cirurgia fina, que es mira el territori de Menorca de manera integral i el regula amb tot detall, com si fos una pell delicada on qualsevol ferida deixa cicatrius. 

Per tant, li vull agrair el seu retret/alabança, perquè ens dona la clau per continuar treballant els mesos que resten fins a l’aprovació definitiva del PTI. Com vostè sap, l’aprovació inicial no és la versió final. Les línies mestres estan definides, els temes essencials estan acordats, però encara hi ha aspectes de detall, prou significatius, susceptibles de ser millorats. No dubti que des de Més per Menorca els tenim ben identificats i que farem tot el que estigui en les nostres mans per trobar la solució més adient a totes i cadascuna de les necessitats de la nostra illa.

El primer i més important criteri per acabar d’afinar aquests detalls és la clau de volta de tot el PTI: que la sostenibilitat de Menorca no sigui per res una etiqueta que fa polit, sinó l’ADN d’aquesta eina essencial per als propers deu anys. Però vostè em suggereix una altra perspectiva que des de Més per Menorca explorarem al màxim: que tot allò que es pugui recollir dins el PTI quedi efectivament contemplat. Si el PTI és l’instrument més important que ens donam els menorquins per decidir sobre el nostre territori, com més mar, més vela. 

Un estatut d’autonomia de Menorca? Ja m’agradaria a mi. De moment el PTI no arriba a tant, però una miqueta sí. I així ho farem, no en tengui cap dubte. Gràcies pel suggeriment.

Notícies relacionades

Feliç, pròspera i saludable

Noemí García, candidata nombre 2 de Més per Menorca al Consell Insular.

Diversificar l'economia de Menorca: necessari i possible

Josep Juaneda, candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit