Respondre a l'emergència social i recuperació econòmica, prioritats del pressupost 2021 des Castell

L'àrea de Medi Ambient es reforça per avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb la implantació del nou sistema de recollida selectiva porta a porta

23/12/2020

Es tracta d'un pressupost expansiu, que creix un 5 % respecte a l'any anterior i se situa en els 10.079.825,84 euros de despeses, i la mateixa quantitat d’ingressos.

És per això que cal destacar l'augment del 28 % de la partida destinada a Serveis Socials, que servirà per combatre l'emergència social, i un augment del 13 % del capítol de les inversions.

El regidor d'Hisenda, Oscar Gómez, ha explicat que enguany es produirà una disminució d'ingressos respecte al 2020, marcada per la disminució de plusvàlues i de les taxes de construcció i activitats, que quedarà compensada i augmentada per la transferència de capital d'altres administracions.

Previsió de despeses i principals inversions

L’Estat de despeses del pressupost puja a 10.079.825,84 euros, el que suposa un increment del 4,99 % respecte al pressupost inicial de l’any 2020.

Cal destacar una partida de 267.504 euros destinada a Serveis Socials, que representa un augment del 28 % i que servirà per atendre les necessitats dels sectors en situació de vulnerabilitat més afectats per la crisi de la covid-19. Destacam l'augment de les següents partides:

- Partida de 50.000 euros per al pla d'ajuts individuals, perquè cap família es quedi sense suport (representa un augment del 177 %)

- Partida de 17.424 euros per al conveni amb el Fons Menorquí de (representa un augment del 45,2 %)

- Partida de 14.000 euros destinada a ajuts al transport per estudis, per ajudar a les famílies amb fills que estan realitzant estudis superiors amb pare o mare en situació d'ERTE (representa un augment del 250 %)

- Partida de 8.000 euros per a l'allotjament de famílies desnonades (representa un augment del 60 %)

Per ajudar a la recuperació de l'economia del municipi, el pressupost també contempla una partida de 159.895,57 euros per al Pla de reactivació econòmica, provinents del Govern de les Illes Balears.

Una altra partida important, amb 280.000 euros, és la destinada a finançar els primers sis mesos del nou sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Cal a remarcar que l'actual equip de govern ha decidit no cobrar la taxa del nou sistema en la seva totalitat, ja que es considera que a causa de la crisi econòmica no és el millor moment per fer-ho. D'aquesta manera, la nova taxa s'aplicarà amb un alt percentatge de bonificació durant l'any vinent i anirà pujant durant els pròxims anys fins a arribar a cobrir la totalitat del cost de recollida i tractament dels residus. És important subratllar que el nou sistema de recollida permetrà que el municipi des Castell avanci en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

També es reforçarà l'àrea de Medi Ambient, amb una partida de 51.000 euros per a la neteja viària, que servirà per millorar el contracte que es va heretar. S'ha pactat amb l'empresa un increment del 10 %, que permetrà millorar un servei que actualment presenta algunes mancances.

Es comptabilitza una partida de 749.000 euros per al projecte Thalassa, el nou museu dedicat al patrimoni marítim de Menorca, que es finançarà a través de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Es torna a comptabilitzar una partida de 678.047,5 euros per a la reforma de les infraestructures de cala Sant Esteve, que es preveu que es pugui iniciar l'any vinent.

Es preveu una partida de 150.000 euros provinents del PIC, per a la construcció d'una sala multifuncional a l'antiga escoleta Es Soleiet, que permetrà augmentar i millorar les classes de les escoles municipals.

As Soleiet també es preveu una partida de 72.000 euros per a la construcció dels primers lavabos públics des Castell, que donaran servei a s'Esplanada.

També es contempla una partida de 56.000 euros (finançats a través de Leader Menorca) per a la creació d'un museu paisatgístic a Sol de l'Est, que servirà per posar en valor el patrimoni marítim i cultural de la bocana del port de Maó, i que va lligat amb el projecte de construcció d’una vorera al llarg de tota la banda sud-est de l’avinguda del Port.

Es contempla una partida de 60.000 euros provinents del PIC turístic per a la millora dels pluvials de la part baixa de Sol de l'Est, que donen problemes quan hi ha pluges abundants (el projecte està en la fase final de redacció).

També es preveu invertir 200.000 euros en la zona esportiva del municipi, amb la realització de diverses millores, principalment per resoldre les nombroses deficiències detectades a l'annex.

Finalment, es contempla un augment en personal del 2,9 %, que inclou la pujada salarial pactada amb els sindicats, així com un augment de la plantilla que servirà per consolidar l'ocupació pública en un moment tan difícil com l'actual. Cal destacar que no es contempla un augment de la retribució dels càrrecs públics.

Previsió d'ingressos

El pressupost per a l'any 2021, preveu uns ingressos de 10.079.825,84 euros.

En l'apartat dels ingressos corrents no es preveu que hi hagi canvis respecte als impostos directes, com l’Impost de vehicles de tracció mecànica o l’IBI, que mantindrà el valor cadastral i el tipus impositiu. Sí que es preveu una baixada del 18 % en l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i una baixada del 8,7 % en l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Pel que fa a la recaptació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), es preveu una baixada del 35,71 %, en concordança amb la crisi econòmica provocada per la pandèmia. També es preveu una menor recaptació provinent de les taxes relacionades amb l'ocupació de la via pública.

Cal destacar una previsió d'ingressos de 60.000 euros provinents de la nova taxa de recollida de fems del nou sistema de recollida selectiva porta a porta, que en la seva major part serà assumida per l'Ajuntament durant l'any vinent.

Els ingressos per transferències corrents, es preveu que augmentin per les aportacions a l’alça del Govern de les Illes Balears, que pugen un 30,86% respecte a l’any 2020, i del Consell Insular de Menorca, que augmenten un 8,46 %.

Els ingressos per transferències de capital també experimenten una pujada del 17,39 %, principalment pel pla de reactivació econòmica del Govern balear i el Consell Insular de Menorca.

Per altra banda, no es preveu que sigui necessari acudir al recurs del crèdit, ja que el pressupost és sostenible financerament i amb els recursos propis recurrents es podrà fer front a totes les necessitats que planteja el pressupost de despesa.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit