L'Ajuntament des Castell finalitza les obres del nucli urbà de Sínia d'en Riera

El projecte consistia en dotar de xarxa de sanejament aquesta zona

04/11/2020

Ja han finalitzat les obres per dotar de xarxa de sanejament el nucli urbà de Sínia d’en Riera, unes feines que han inclòs la reforma dels serveis d’abastament d’aigua potable, la instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat públic, la preparació d’una xarxa de telefonia soterrada i la millora de les voreres.

L’objectiu principal de les feines ha estat dotar de clavegueram aquest nucli de població, que no disposava d’aquest servei. També s’ha aprofitat per renovar la resta d’infraestructures.

Actuacions

La nova xarxa de sanejament d’aigües residuals funciona per gravetat durant tot el seu recorregut, i ha requerit la instal·lació d’una estació de bombeig per de connectar-la a la xarxa general de sanejament a l’encreuament entre el nucli de Sol de l'Est i la carretera Me-6. La posada en funcionament de l'estació de bombeig està a l'espera de la connexió elèctrica per part d'Endesa. 

Per altra banda, s'ha construit una nova xarxa d’aigua potable connectada a la xarxa general del poble, ja que el nucli s’abastia a través d’una infraestructura privada que emprava un pou local. 

L’actuació també ha contemplat el disseny d’una infraestructura de telefonia soterrada, que en el futur ha de permetre l’eliminació del cablejat aeri. A més, també s'ha dut a terme la instal·lació d’una xarxa d’enllumenat al llarg de tot el tram urbà, que compta amb punts de llum LED encastats a les parets de pedra seca cada vint metres.

Finalment, s'han pavimentat les voreres per tal que es puguin usar com a via pública urbana i es renovarà l’asfaltat de la calçada. 

Impost de Turisme Sostenible 2017

El projecte ha comptat amb el finançament del Govern de les Illes Balears a través de l'Impost de Turisme Sostenible, amb un import concedit de 393.149,49 €.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE