Des del departament d'Esports avançam el pagament dels ajuts a les entitats esportives

La concessió dels ajuts s'ha avançat amb l'objectiu d'anticipar els recursos econòmics a les entitats esportives que a causa de la crisi de la Covid-19 han patit conseqüències econòmiques

01/09/2020

S'ha aprovat la concessió dels ajuts a les 103 entitats esportives. En total s'han repartit 146.000 € destinats a la formació de gairebé 50 entrenadors, i al pagament de 2.289 dietes i 86 desplaçaments per l'assistència en competicions fora de Menorca.

D'aquesta manera, el Consell Insular segueix donant suport a i apostant fort per la feina que fan els clubs esportius de l'illa. Una tasca de formació esportiva i educativa que es dirigeix a un públic infantil i juvenil (de 4 a 28 anys), el qual representa el 27% de la nostra població, però que també arriba a un nombre important d'esportistes majors de 30 anys que practiquen també esport en els clubs esportius de Menorca.

Segons han manifestat les 103 entitats sol·licitants, en total agrupen a 9.000 esportistes i 600 tècnics/entrenadors que desenvolupen la seva programació esportiva habitual, apostant any rere any per desenvolupar la seva tasca apostant pels valors en l'esport tal i com es pot apreciar en les memòries d'activitats que presenta cada entitat.

Al mateix temps, el Consell Insular de Menorca ha aprovat la concessió dels ajuts a entitats del tercer sector. Un total de 20.000 € han estat repartits a diferents entitats sense ànim de lucre per fer front a la situació creada en aquesta crisi.

Des del servei d'Esports es valora molt positivament aquests ajuts que, juntament amb els altres ajuts a delegacions, a famílies, i convenis amb els equips d'elit, sumen la quantitat de 417.000 € destinats a la promoció de la pràctica esportiva.

Per a l'inici de la temporada es recorda que les entitats sense ànim de lucre poden seguir sol·licitant ajut amb motiu de la crisi derivada de la Covid-19 fins al 30 de setembre podent acollir-se a un ajut des de 500€ a 1.500€ i també s'informa que dins el mes de setembre s'anticiparà l'ajut a famílies per fer front a les quotes esportives de la temporada 2020 - 2021.

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa