Recomanacions d'actuació per a excavacions arqueològiques

El Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca i el Museu de Menorca redacten un document de recomanacions d'actuació per a excavacions arqueològiques a l'illa

09/06/2020

El Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca i el Museu de Menorca han col·laborat en l'elaboració del document "Recomanacions d'actuació per a excavacions arqueològiques a Menorca a causa de la crisi sanitària de la Covid-19". D'aquesta manera, el Departament de Cultura considera necessari avaluar el risc d'exposició i seguir les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries en entorns on diverses persones comparteixen espais de feina, com és el cas de les intervencions arqueològiques regulades pel decret 14/2011.

El Departament farà difusió d'aquest document de recomanacions entre tots els equips d'investigació i entitats relacionades directament amb el patrimoni arqueològic a partir d'aquest dilluns, coincidint amb l'entrada en la fase 3.

Les recomanacions de Patrimoni acorden una sèrie de mesures i requisits a tenir en compte en matèria de prevenció sanitària, neteja i desinfecció dels espais comuns i llocs de feina així com pautes de protecció personal.

Totes les recomanacions estan elaborades per a la 'nova normalitat' i tindran vigència mentre continuï la crisi sanitària arran del SARS-CoV-2.

El Servei de Patrimoni Històric del Consell s'ha sumat a un grup de treball impulsat per ICOMOS sobre l'impacte de la Covid-19 en el patrimoni cultural, arran d'aquest fet es remetrà a ICOMOS aquest document perquè el pugui compartir amb la resta d'agents implicats a l'esmentat grup de treball amb l'objecte de si algú està interessat en qualsevol de les recomanacions que es recullen.

Aquest document recull un decàleg de mesures preventives sanitàries a adoptar pels participants en les intervencions arqueològiques, siguin professionals o voluntaris que acostumen a sumar-se a les campanyes programades en els diferents jaciments de l'illa.

El Consell Insular de Menorca difondrà un enllaç directe perquè els directors/es de cada campanya puguin fer arribar la informació de manera més àgil als participants. El contingut del decàleg és el següent:

           1. Si detectau que conviviu o heu conviscut amb una persona que ha tingut la infecció per coronavirus, o si desenvolupau símptomes respiratoris propis d'aquesta malaltia: tos, sensació de falta d'aire o febre, contactau amb el vostre responsable directe i comunicau-li-ho.

         2. En el treball, compliu els protocols i les recomanacions de prevenció i salut, seguint les indicacions dels directors o directores de l'excavació arqueològica.

         3. Manteniu la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de treballadors i visitants durant la realització de les tasques, a les sales de reunions i en altres espais.           

            4. Si no podeu conservar aquesta distància, posau-vos una mascareta.

            5. Rentau-vos les mans amb freqüència a les zones habilitades a aquest fi.

           6. Rentau-vos les mans després d'esternudar, tossir o tocar-vos el nas, després del contacte amb algú que ho hagi fet, després de tocar superfícies brutes i abans de menjar.

         7. Desinfectau-vos les mans amb freqüència amb solució hidroalcohòlica en cas de no tenir aigua i sabó a l'abast.

           8. No us toqueu la cara, especialment ulls, boca, nas, ni tan sols si portau guants.

         9. Evitau compartir equips. Si ho feis, extremau les condicions de neteja i desinfecció dels objectes que manipuleu.

            10. Seguiu les instruccions d'utilització i col·locació dels EPI i de les mascaretes.

Així mateix, també es difondrà una infografia amb les pautes bàsiques de prevenció, i un cartell amb pautes genèriques per col·locar a l'accés dels jaciments de més interès de l'illa i un altre dirigit a les zones de treball on es desenvolupen les campanyes. Els equips arqueològics també tindran a la seva disposició un document de compromís i responsabilitat dirigit a persones pertanyents a algun grup de risc i que participen en una excavació arqueològica.

Des de les xarxes de la Menorca Talaiòtica es farà difusió a partir d'avui de noves infografies informatives sobre les mesures a tenir en compte a la Fase 3 durant la visita als jaciments.

Notícies relacionades

Nova embarcació del Consell Insular per a vigilar i protegir la posidònia

Amb aquesta embarcació que el Consell Insular suma a les quatre del Govern, l'operatiu de vigilància de praderies de Posidònia es troba al 100%, comptant en total amb 5 embarcacions per vigilar el litoral de Menorca

Aconseguim un milió d'euros del Govern Central per invertir en la Menorca Talaiòtica

La subvenció aprovada pel Consell de Ministres deriva d’un acord entre el senador Vicenç Vidal i el Ministeri d’Hisenda