Destinam 40.000 euros per fomentar l'ús del català

El Departament de Cultura, dirigit pel conseller Miquel Àngel Maria, destina 40.000 euros al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i a l’edició en llengua catalana per a l’any 2020

09/06/2020

El BOIB núm. 103 de 06.06.2020 publica la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2020.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

 

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana                         15.000€

Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa                        10.000€

Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu              5.000€

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu         10.000€

TOTAL                                                                                       40.000€

 

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020 i poden ser:El màxim que es pot subvencionar per sol·licitud és de 1.500 € per a la línia 1, de    1.000 € per a les línies 2 i 3 i de 3.000 € per a la línia 4.

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és fins al 22.08.2020.

Notícies relacionades

El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa