Es prorroguen les autoritzacions d’estada i residència o treball i d’altres situacions d’estrangers

20/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Es prorroga, per un període de sis mesos des que acabi l’estat d’alarma, la vigència dels següents permisos que hagin caducat durant l’estat d’alarma o en els noranta dies previs a la declaració d’aquest:

 1. Autoritzacions temporals de residència i/o treball.

 2. Autoritzacions d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat.

 3. Targetes d’identitat d’estranger concedides en virtut de les autoritzacions dels apartats 1 i 2.

 4. Targetes de familiar o ciutadà de la Unió.

 5. Targeta  d’identitat d’estranger concedida per residència de llarga durada.

També es prorroga l’estada d’aquelles persones que es trobaven a Espanya per una estada d’un període inferior a noranta dies, per un període de tres mesos.

A més, la validesa dels visats de llarga durada expedits a l’empara d’un acord de mobilitat de joves, així com els visats d’estada per estudis de fins a 180 dies de durada, serà prorrogada per tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma si aquest ha caducat durant l’estat d’alarma i el seu titular es troba a Espanya i no ha pogut tornar al seu país d’origen.

Per altra banda, els següents col·lectius podran entrar a Espanya si es troben a l’estranger:

 • Titulars de les autoritzacions i targetes dels punts 1 a 5 que es trobin a l’estranger.

 • Titulars de visats de llarga durada expedits a l’empara de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització que es trobin a l’estranger.

Per altra banda, no es computaran les absències del territori espanyol a causa de la impossibilitat de retornar a Espanya per la COVID-19 als efectes de considerar acreditada la continuïtat de residència.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit