Torna 'Un estiu per créixer', un projecte perquè els adolescents puguin conèixer un ofici

El departament de MIquel Àngel Maria destaca que, en aquesta segona edició, hi col·laboren tots els ajuntaments de l'illa

07/04/2020

Des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, liderat per Miquel Maria, tornam a impulsar el projecte «Un estiu per créixer». Ho feim amnb la col·laboració del Consell Escolar de Menorca i els centres educatius de Menorca, després de valorar el gran èxit social i educatiu que va tenir la primera edició, l’any passat,

El Consell Escolar de Menorca en torna assumir l’assessorament pedagògic i s'hi fa feina per assegurar una correcta avaluació de les competències clau i els aprenentatges, sempre treballant per establir un lligam entre l’educació formal i la no formal.

El projecte «Un estiu per créixer» té un antecedent clar a l’illa. Sant Lluís és un municipi amb una gran trajectòria i experiència en matèria de projectes educatius i socials, i el seu ajuntament, des de l’estiu del 2014, ofereix en el Catàleg d’oci juvenil experiències educatives no formals basades amb la metodologia d’Aprenentatge Servei. La iniciativa que dona nom a aquest projecte al municipi de Sant Lluís es diu «Compta amb jo!», i per aquest motiu al municipi de Sant Lluís es manté el nom originari.

«Un estiu per créixer» és un projecte que pretén ampliar el temps educatiu de gran part dels adolescents d’entre 14 i 17 anys durant un mes de l’estiu (juliol o agost) a tots els municipis de l’illa de Menorca. Els adolescents duran a terme una tasca educativa prèviament acordada i tindran l'oportunitat de seleccionar un entorn d’aprenentatge lligat a la seva vocació vital, tot això connectat amb una formació prèvia amb estreta col·laboració amb el centre educatiu de procedència i en què els alumnes que hi participin han de presentar, el setembre, una memòria sobre l’acció d’aprenentatge viscuda.

Una de les novetats d’aquesta segona edició és la col·laboració de tots els ajuntaments de l’illa, fet que posa de manifest la unió i cohesió de les polítiques de joventut. El Consell Insular de Menorca n’assumeix la coordinació insular, de manera que acompanyarà els ajuntaments en l'assessorament tècnic necessari per portar-lo a terme en condicions òptimes. També assumeix una dotació econòmica a tots els municipis per atendre part de les despeses relacionades amb l’execució i l’aplicació del projecte. Tots els ajuntaments, des de l’inici, han mostrat la seva disposició, col·laboració i implicació amb el Consell Insular.

El pressupost amb què compta el Consell Insular de Menorca per dur a terme aquest projecte és de 65.000 euros.

Un any més, des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, gestionat per Més per Menorca, apostam per ampliar i donar valor als aprenentatges dels adolescents a través de la participació en entorns d'aprenentatge no formal. Aquests entorns d’aprenentatge tenen una clara relació a l’hora de millorar el rendiment educatiu de l’alumnat d’ESO, configurar itineraris vitals personalitzats, augmentar la relació entre els objectius dels centres educatius i la pràctica d’un temps lliure més educatiu i cultural, i obrir un ventall d’experiències educatives, culturals i socials que facilitin la integració dels adolescents en les xarxes associatives locals.

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa