Declaració responsable per facilitar els trajectes dels treballadors no afectats per la suspensió

A través de l’ordre SND/307 s’estbaleix un model de declaració responsable i uns criteris interpretatius del Reial Decret-llei 10/2020

30/03/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

A través de l'ordre SND/307 s'estableix un model de declaració responsable per facilitar els trajectes entre el lloc de residència i el de treball. Així, els treballadors que no estiguin afectats per la paralització d'activitats no essencials tindran dret que l'empresa els hi expedeixi una declaració responsable reconeixent la circumstància d'acord amb el model que trobareu a l'annex de l'ordre en qüestió.

Per altra banda, la mateixa ordre estableix un parell de criteris interpretatius del Reial Decret-llei 10/2020:

  • Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat.

  • En el cas dels autònoms, només es veuran afectats pel Reial Decret-llei 10/2020 aquells que prestin serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat d'alarma.

Notícies relacionades

Resum del Reial Decret llei 19/2020

Entre altres mesures, es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Es crea una nova convocatòria d’ajuts per a autònoms afectats per la COVID a costa de retallar una convocatòria destinada a finançar les despeses derivades de la contractació de dones víctimes de violència masclista.