Declaració responsable per facilitar els trajectes dels treballadors no afectats per la suspensió

A través de l’ordre SND/307 s’estbaleix un model de declaració responsable i uns criteris interpretatius del Reial Decret-llei 10/2020

30/03/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

A través de l'ordre SND/307 s'estableix un model de declaració responsable per facilitar els trajectes entre el lloc de residència i el de treball. Així, els treballadors que no estiguin afectats per la paralització d'activitats no essencials tindran dret que l'empresa els hi expedeixi una declaració responsable reconeixent la circumstància d'acord amb el model que trobareu a l'annex de l'ordre en qüestió.

Per altra banda, la mateixa ordre estableix un parell de criteris interpretatius del Reial Decret-llei 10/2020:

  • Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat.

  • En el cas dels autònoms, només es veuran afectats pel Reial Decret-llei 10/2020 aquells que prestin serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat d'alarma.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit