Tancament dels establiments turístics i excepcions

Amb aquesta ordre s’estableix la suspensió de l’obertura al públics de tots els allotjaments turístics, quedant permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment d’aquests establiments.

19/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

 

Tot i això, l’ordre preveu una excepció al tancament en el seu article segon per aquells establiments turístics que alberguin clients que, en el moment de declaració de l’estat d’alarma, es trobessin allotjats de manera estable i de temporada, però no podran admetre nous clients.

Les instruccions del Ministeri de Sanitat del 23 de març estableixen uns criteris interpretatius segons els quals, tot i la suspensió d’obertura al públic d’aquests allotjaments, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes podran habilitar espais per a ús sanitari en els establiments als quals fa referència aquesta ordre.

Notícies relacionades

Resum del decret llei de mesures urgents i extraordinàries que ha aprovat el Govern de les Illes

Entre altres, aquesta norma permet als hotels augmentar la superfície en un 15% sense llicència i botant-se les normatives urbanístiques.